(Dz.U. poz. 1495). Obowiązująca od 28 listopada ub.r. ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629), której przepisy szczegółowo już omawialiśmy w tygodniku Firma i Prawo, nie rozwiązała wszystkich problemów związanych z sukcesją firm. Dlatego też ustawodawca postanowił wprowadzić pewne zmiany – zarówno w samej ustawie, jak i innych aktach prawnych.
Wpisano je do ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. nr 1495; dalej: nowela). Zmiany są na tyle szerokie, że konieczna okazała się zmiana nazwy ustawy dotyczącej sukcesji. Jej tytuł od 1 stycznia 2020 r. będzie brzmiał: ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (dalej: u.z.s.p.o.f.).
Dziś zamieszczamy komentarz do wyciągu z wybranych przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, wprowadzających zmiany w u.z.s.p.o.f. oraz w innych ustawach. W komentarzu pominięto przepisy noweli nieodnoszące się do ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.