W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 2,5% i wyniosło 5 057,82 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło o 0,2% i wyniosło 6 380,2 tys tys. osób, podano w komunikacie. 

Dziesięciu ankietowanych analityków spodziewało się, że wzrost zatrudnienia sięgnął 2,9-3% r/r, przy średniej w sektorze przedsiębiorstw na poziomie 2,93% r/r w maju br. (wobec wzrostu o 2,9% r/r w kwietniu 2019 r.).

Według nich, wynagrodzenia w tym sektorze zwiększyły się w maju o 6,7-7,4% r/r, przy średniej na poziomie 7,07% r/r (wobec 7,1% wzrostu w kwietniu).