W czwartym odcinku komentarza do ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej kończymy omawianie rozdziału 9 dotyczącego danin publicznych oraz szczegółowo analizujemy rozdziały 10 i 11, które regulują materię odwołania i rezygnacji zarządcy sukcesyjnego, a także wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego.

Art. 50. [Przedsiębiorstwo w spadku jako jednostka zobowiązana do zapłaty opłaty skarbowej]

Przedsiębiorstwo w spadku uznaje się także za jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044, 1293 i 1592).