PKN ORLEN szacuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat legalny rynek oleju napędowego (ON) w Polsce powiększył się o ok. 30%. Było to możliwe dzięki przygotowanym i wdrożonym przez premiera Mateusza Morawieckiego przepisom w zakresie eliminowania szarej strefy w obrocie paliwami.

Wprowadzony przez rząd tzw. pakiet paliwowy miał na celu ograniczenie szarej strefy w branży paliwowej. Pomijając efekt wzrostu gospodarczego szacujemy, że dzięki skutecznej walce z szarą strefą legalny rynek oleju napędowego (ON) powiększył się o ok.30%, co było jednym z głównych czynników pozytywnie wpływających na wyniki finansowe GK ORLEN w okresie ostatnich dwóch lat. Licząc łącznie od drugiego kwartału 2016 roku do drugiego kwartału 2018 przychody Grupy wzrosły o wzrosły o 38% - powiedział Robert Czekaj, Dyrektor Wykonawczy PKN ORLEN, ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw.

Utrzymanie tej pozytywnej tendencji jest możliwe dzięki obecnym działaniom legislacyjnym na poziomie rządowym. Umożliwiają one sprawną i efektywną egzekucję dotychczasowych i nowych przepisów. To pozytywnie wpływa na poziom
generowanych przychodów i zysków wszystkich stacji paliw, w tym sieci ORLEN.