Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza na XIV międzynarodowe sympozjum pt.:"Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce. IP w ekosystemie innowacji - strategie ochrony, zarządzanie i komercjalizacja", które
odbędzie się w dniach 6-7 września 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury przy ul. Rynek Główny 25 w Krakowie. 

Sympozjum odbywa się w ramach obchodów 100-lecia ustanowienia na ziemiach polskich systemu ochrony własności przemysłowej, w tym powołania Urzędu Patentowego oraz ustanowienia zawodu rzecznika patentowego. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach Jubileuszu zostały objęte Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Do grona współorganizatorów sympozjum należą Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz uczelnie: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska i Politechnika Krakowska. Ponadto z uwagi na doniosłość tematyki obrad oraz międzynarodowy charakter przedsięwzięcia, do współpracy przystąpiła Ambasada Izraela w Warszawie.

Sympozjum będzie poświęcone zarządzaniu innowacjami, tworzeniu strategii ich ochrony i wsparcia procesów komercjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw, klastrów, spółek uczelnianych oraz startupów. Obecnie coraz więcej z tych firm opiera swoją przewagę konkurencyjną na kapitale intelektualnym i innowacjach. Niezwykle ważne w tym kontekście jest ich prawne zabezpieczenie, jak również stałe podnoszenie wiedzy na temat zarządzania i ochrony własności intelektualnej, zwłaszcza w aspekcie efektywnego transferu technologii. Procesy te mogą bowiem niejednokrotnie stanowić decydujący czynnik rozwoju.

Podczas obrad zostaną poruszone między innymi następujące tematy:

Znaczenie ochrony własności intelektualnej dla rozwoju innowacyjnej
gospodarki

Jak z sukcesem inwestować na globalnym rynku

Modele komercjalizacji - doświadczenia amerykańskie, izraelskie i
polskie

Własność intelektualna w gospodarce globalnej

Usługi IP dla biznesu

Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań (TRIZ)

Jak osiągnąć sukces komercjalizacyjny

Jak uzyskać wsparcie na działalność innowacyjną.

Sympozjum adresowane jest do przedsiębiorców, w szczególności przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, startupów, a także rektorów oraz pracowników naukowych polskich i zagranicznych uczelni,przedstawicieli urzędów patentowych państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, reprezentantów administracji centralnej i regionalnej, a także instytucji zajmujących się problematyką transferu technologii i zarządzania innowacjami.

Prezentacjom i dyskusjom znakomitych panelistów towarzyszyć będą sesje równoległe poświęcone między innymi pozyskiwaniu wsparcia finansowego nazałożenie innowacyjnej działalności oraz spotkania networkingowe.