Dyskutowane w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej propozycje legislacyjne w tym zakresie mają służyć praktycznemu wdrożeniu unijnej Karty Małego Biznesu, zawierającej 10 zasad, jakie państwa członkowskie UE powinny stosować wobec małych i średnich firm.

Szczegóły proponowanych rozwiązań przedstawiono podczas czwartkowej konferencji w Katowicach, z udziałem unijnego komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług Charlie'go McCreevy'a. Spotkanie zorganizowała europosłanka Małgorzata Handzlik, uczestnicząca w pracach Parlamentu Europejskiego dotyczących mechanizmów pomocy dla małych i średnich firm.

"Karta Małego Biznesu została już przyjęta, natomiast wiele wynikających z niej szczegółowych rozwiązań jest na różnych etapach dyskusji i prac legislacyjnych w komisjach Parlamentu Europejskiego. Prace nad częścią z nich powinny zakończyć się do maja" - poinformowała Handzlik.

Umożliwienie powstawania "europejskich spółek prywatnych"

Jedną z ważniejszych dla przedsiębiorców regulacji jest umożliwienie powstawania "europejskich spółek prywatnych" (ESP), działających we wszystkich państwach UE na tych samych zasadach. Dzięki ESP małe i średnie firmy będą mogły rejestrować działalność w tej samej formie, niezależnie, czy prowadzą ją we własnym czy innym państwie Unii. Działając w formie ESP firmy zaoszczędzą czas i pieniądze na poradach prawnych, zarządzaniu i czynnościach administracyjnych.

Kolejnym ułatwieniem ma być ogólne rozporządzenie o wyłączeniu grupowym, dotyczące pomocy państwa. Wyłączy ono z obowiązku wcześniejszej notyfikacji pewne kategorie pomocy publicznej, dzięki czemu zwiększy się intensywność tej pomocy dla małych i średnich firm. Ułatwi im to także korzystanie ze środków na szkolenia, badania i rozwój czy ochronę środowiska.

Dyrektywa o zredukowanych stawkach VAT

Bardzo pomocna we wspieraniu drobnej przedsiębiorczości ma być dyrektywa o zredukowanych stawkach VAT, która da państwom członkowskim UE możliwość obniżki tego podatku na usługi małych i średnich firm świadczone lokalnie, a wymagające dużego nakładu pracy. Planowane są też zmiany zasad związanych z wystawianiem faktur VAT, by towarzyszące temu obciążenia administracyjne były jak najmniejsze.

Inne propozycje dotyczą np. zmian w istniejącej już dyrektywie w sprawie opóźnień w płatnościach - chodzi o wprowadzenie gwarancji, by małe i średnie firmy otrzymywały swoje płatności od kontrahentów najdalej w ciągu 30 dni.