Wyjasnia ekspert AGATA OKOROWSKA, radca prawny z Kancelarii Prawnej BSO Prawo & Podatki

Rzeczywiście, wiele zakładanych spółek ma kłopoty związane ze znalezieniem lokalu na swoją siedzibę, a z przepisów wynika, że już przy zgłoszeniu do rejestru sądowego należy podać jej adres. Także w zgłoszeniu do urzędu skarbowego dla celów uzyskania NIP trzeba określić adres siedziby. Co więcej, aby uzyskać NIP, należy również wykazać tytuł prawny do zajmowanego na ten cel lokalu. Nie musi to być akt własności. Takim tytułem prawnym może też być umowa najmu. Zgodnie bowiem z przepisami, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą powinni do zgłoszenia identyfikacyjnego dołączyć poświadczone kopie dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem, w tym także dokument potwierdzający prawo do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba.

NASZA REKOMENDACJA

Ze względu na to, że lokal należy do członka zarządu, i to z nim będzie podpisywana umowa dotycząca jego wynajęcia, spółkę powinna reprezentować rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Podstawa prawna

•  Art. 210 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).