Coraz większą popularnością wśród internautów cieszą się serwisy umożliwiające przeprowadzenie aukcji usług. Korzystają z nich zarówno osoby poszukujące fachowców, jak i sami usługodawcy - przedstawiciele wielu branż (od prac budowlanych i remontów, poprzez usługi transportowe, informatyczne po pomoc domową i korepetycje dla dziecka). Korzystanie z możliwości zamówienia lub zaoferowania usługi jest równie proste jak robienie zakupów w tradycyjnych serwisach aukcyjnych. Internauci, którzy chcą korzystać z aukcji usług, muszą jednak pamiętać, że uczestnicząc w handlu usługami, mają nieco inne uprawnienia i obowiązki niż w przypadku zakupów towarów w sieci.

Kto może licytować usługi

Serwisy umożliwiające organizowanie aukcji z usługami są dostępne dla wszystkich internautów - każdy może przeglądać pojawiające się tam oferty. Jeśli chcemy uczestniczyć w aukcjach i korzystać z pełnej funkcjonalności serwisu, musimy się w nim zarejestrować. Mogą to zrobić tylko osoby pełnoletnie lub firmy. Z aukcji usług nie mogą więc korzystać uczniowie, którzy postanowili sobie dorobić w czasie dni wolnych od nauki.

Po przejściu procedury rejestracyjnej każdy otrzymuje własne konto i dostęp do wszystkich opcji serwisu (może występować jako zleceniodawca lub jako zleceniobiorca). Rejestracja oznacza automatyczną akceptację warunków regulaminu serwisu. Warto więc wcześniej zapoznać się z jego treścią - dowiemy się przede wszystkim, w jaki sposób przebiegają aukcje (każdy serwis ma swoją specyfikę), jakie mamy prawa i obowiązki, a także jaki jest zakres odpowiedzialności administratora.

Każdy odpowiada za siebie

Chociaż każdy z serwisów umożliwiających aukcje usług rządzi się swoimi zasadami, wszystkie w regulaminach podkreślają jedno: zanim złożymy zlecenie (np. na budowę domu) lub ofertę (np. że w najbliższą sobotę zawieziemy limuzyną młodą parę do ślubu), dołóżmy wszelkich starań, aby propozycje wykonania usługi nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo, z naruszeniem regulaminu lub obowiązującego prawa (w szczególności praw autorskich i dóbr innych użytkowników). Zlecenia i oferty mogą być składane tylko w imieniu własnym. To konsekwencja tego, że każdy z nas jest odpowiedzialny za informacje i materiały umieszczone w zleceniach lub ofertach i ponosi odpowiedzialność za wszelkie transakcje dokonywane przy użyciu konta. Dlatego administratorzy serwisów przestrzegają, żeby chronić (z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa) swój login i hasło do autoryzacji w serwisie.

Obowiązki użytkowników

Użytkownicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez serwis. Podstawa: nie wolno licytować we własnych aukcjach. Zakaz ten dotyczy zarówno działania z własnych kont, jak i z kont innych osób. Każdy, kto wystawia aukcję, odpowiada też za błędy lub nieścisłości opisu. Opis ten w szczególności nie może służyć jako reklama, promocja serwisów lub firm (chyba że wiąże się to z przedmiotem licytacji). Zleceniodawca zobowiązany jest także przedstawić rzetelny opis usług, które gotów jest nabyć. Opis powinien dotyczyć wyłącznie usługi wystawionej w danej licytacji. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała warunków przedstawionych w zleceniu, zleceniodawca ma prawo odmówić akceptacji którejkolwiek z nich. Co ważne, można składać nieograniczoną ilość zleceń. Warunek: musimy wywiązać się z każdego z nich.

Podczas wyboru powinniśmy kierować się przede wszystkim ceną, czasem realizacji usługi oraz kwalifikacjami fachowca. Równie ważna jest jego reputacja (można ją sprawdzić, przeglądając komentarze wystawione przez innych użytkowników). O ile duża liczba pochlebnych opinii może pomóc w wyborze kontrahenta, nie powinniśmy dyskwalifikować tych usługodawców, którzy dopiero zaczynają wystawiać własne oferty. Pamiętajmy bowiem, że aukcje usług to w polskim internecie ciągle nowość i potrzeba czasu, by solidni wykonawcy zostali należycie ocenieni przez innych użytkowników.

Z kolei najważniejszym obowiązkiem zleceniobiorcy jest przygotowanie dokładnego opisu przedmiotu składanej oferty. W zależności od charakteru usługi należy wskazać w niej np. sposób i czas wykonania usługi rodzaj wykorzystywanych materiałów i narzędzi czy liczbę osób, które będą ją wykonywać. Im bardziej precyzyjna oferta, tym większe szanse na to, że oferta zostanie przyjęta przez zleceniodawcę. Każdy zleceniobiorca musi liczyć się z tym, że po złożeniu oferty zostanie zwycięzcą aukcji. Dlatego powinien być w stanie zrealizować każde ze zleceń na zaproponowanych przez siebie warunkach.

Czego nie wolno oferować

Przedmiotem aukcji może być tylko usługa, która nie narusza prawa (w serwisach nie można zamieszczać aukcji zawierających treści dotyczące: pornografii, wulgaryzmów, przemocy czy rasizmu). Nie można też oferować dokonywania oszustw, aborcji bądź eutanazji. Trzeba pamiętać także o tym, że na wykonywanie niektórych usług potrzebne jest specjalne zezwolenie czy koncesja. Przykład: nie można oferować wykonywania usług detektywistycznych czy ochroniarskich, jeśli nie posiada się koncesji wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W razie pojawienia się w serwisie aukcji sprzecznych z prawem lub gdy istnieje podejrzenie, że dana usługa służy do celu przestępczego, administratorzy serwisu, jak i inni odwiedzający go internauci, mają prawo powiadomienia o tym organów ścigania.