W ubiegłym roku zyski towarzystw były o 30 proc. niższe niż w 2007 roku. Oznacza to spadek zysków z 5,3 mld zł w 2007 roku do 3,7 mld zł.
Największy wpływ na obraz rynku ma grupa PZU która zarobiła 2,34 mld zł, wobec 3,6 mld zł rok wcześniej. To głównie efekt spadku dochodów z lokat z niemal 2,6 mld zł, do 0,85 mld zł.
- Przy obecnej sytuacji na rynku dodatni wynik z działalności lokacyjnej jest sukcesem - mówi Andrzej Klesyk, prezes PZU.