Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z nieruchomości jednej lub kilku działek w celu utworzenia odrębnych nieruchomości. Zazwyczaj wiąże się on ze zmianą własności nieruchomości.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Gospodarczego w eGP