Polska mogłaby być bramą dla inwestorów z Singapuru, którzy chcą rozszerzyć swoją działalności na rynku europejskim - mówił w środę podczas Światowego Szczytu Miast w Singapurze szef inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji World Cities Summit (Światowego Szczytu Miast) była dyskusja o tym, w jaki sposób aglomeracje mogą stać się lepszym miejscem do życia m.in. dzięki efektywniejszemu zarządzaniu, wykorzystaniu nowoczesnych technologii, innowacji społecznych oraz wzajemnej współpracy.

Podczas szczytu minister Kwieciński uczestniczył w panelu dyskusyjnym dotyczącym przyszłości miast i sposobu ich finansowania. Przemawiając, szef resortu podkreślił, że przyjęta w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wizja przyszłości miast jest zgodna z międzynarodowymi priorytetami zawartymi w Nowej Agendzie Miejskiej oraz Agendzie 2030.

Poinformował, jak ważny dla zrównoważonego rozwoju jest realizowany w Polsce rządowy program dla miast średnich, dedykowany ośrodkom tracącym funkcje społeczno-gospodarcze. Jego celem - jak zaznaczył minister - jest poprawa jakości życia mieszkańców miast średniej wielkości m.in poprzez wsparcie dla samorządów w realizacji inwestycji oraz zachęty dla prywatnych inwestorów.

Wizyta na światowym szczycie miejskim stanowiła także okazję do odbycia wielu spotkań indywidualnych, także na szczeblu rządowym. Minister Jerzy Kwieciński spotkał się m.in. z sekretarzem stanu w Ministerstwie Handlu i Przemysłu - panem Koh Poh Koon oraz singapurskim ministrem rozwoju narodowego - Lawrencem Wongiem.

Tematami rozmów były polsko-singapurska współpraca gospodarcza i perspektywy jej rozwoju oraz wymiana doświadczeń dotyczących roli rządu w stymulowaniu inwestycji i innowacji, planowania przestrzennego, a także mieszkalnictwa.

"Jesteśmy zainteresowani utrzymaniem wysokiego poziomu dialogu politycznego z Singapurem" - powiedział minister. Dodał też, że Polska, jako członek UE, z szybko rozwijającą się gospodarką, mogłaby służyć jako brama dla inwestorów z Singapuru do rozszerzenia działalności na rynku europejskim.

Konferencja stanowiła także okazję do spotkania z polskimi przedsiębiorcami i przedstawicielami Zagranicznego Biura Handlowego w Singapurze obecnymi na towarzyszących jej targach.

Singapur to dla Polski ważny partner handlowy. W 2017 r. polski eksport do Singapuru wyniósł 241,8 mln USD , a import 574,8 mln USD.