Polska mogłaby być bramą dla inwestorów z Singapuru, którzy chcą rozszerzyć swoją działalności na rynku europejskim - mówił w środę podczas Światowego Szczytu Miast w Singapurze szef inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji World Cities Summit (Światowego Szczytu Miast) była dyskusja o tym, w jaki sposób aglomeracje mogą stać się lepszym miejscem do życia m.in. dzięki efektywniejszemu zarządzaniu, wykorzystaniu nowoczesnych technologii, innowacji społecznych oraz wzajemnej współpracy.

Podczas szczytu minister Kwieciński uczestniczył w panelu dyskusyjnym dotyczącym przyszłości miast i sposobu ich finansowania. Przemawiając, szef resortu podkreślił, że przyjęta w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wizja przyszłości miast jest zgodna z międzynarodowymi priorytetami zawartymi w Nowej Agendzie Miejskiej oraz Agendzie 2030.

Poinformował, jak ważny dla zrównoważonego rozwoju jest realizowany w Polsce rządowy program dla miast średnich, dedykowany ośrodkom tracącym funkcje społeczno-gospodarcze. Jego celem - jak zaznaczył minister - jest poprawa jakości życia mieszkańców miast średniej wielkości m.in poprzez wsparcie dla samorządów w realizacji inwestycji oraz zachęty dla prywatnych inwestorów.

Reklama

Wizyta na światowym szczycie miejskim stanowiła także okazję do odbycia wielu spotkań indywidualnych, także na szczeblu rządowym. Minister Jerzy Kwieciński spotkał się m.in. z sekretarzem stanu w Ministerstwie Handlu i Przemysłu - panem Koh Poh Koon oraz singapurskim ministrem rozwoju narodowego - Lawrencem Wongiem.

Tematami rozmów były polsko-singapurska współpraca gospodarcza i perspektywy jej rozwoju oraz wymiana doświadczeń dotyczących roli rządu w stymulowaniu inwestycji i innowacji, planowania przestrzennego, a także mieszkalnictwa.

"Jesteśmy zainteresowani utrzymaniem wysokiego poziomu dialogu politycznego z Singapurem" - powiedział minister. Dodał też, że Polska, jako członek UE, z szybko rozwijającą się gospodarką, mogłaby służyć jako brama dla inwestorów z Singapuru do rozszerzenia działalności na rynku europejskim.

Konferencja stanowiła także okazję do spotkania z polskimi przedsiębiorcami i przedstawicielami Zagranicznego Biura Handlowego w Singapurze obecnymi na towarzyszących jej targach.

Singapur to dla Polski ważny partner handlowy. W 2017 r. polski eksport do Singapuru wyniósł 241,8 mln USD , a import 574,8 mln USD.