Według Szejnfelda, wchodząca w życie ustawa daje przedsiębiorcom i gminom narzędzia do inwestowania w czasach kryzysu.

"Połączenie sił podmiotów publicznych i prywatnych - będzie dawać szanse na to, by nie czekać na koniec kryzysu, tylko wspólnie realizować inwestycje i przedsięwzięcia - ponieważ razem będzie łatwiej" - powiedział w sobotę podczas konferencji prasowej wiceminister Adam Szejnfeld.

Partnerstwo publiczno-prywatne to forma współdziałania sektora publicznego i prywatnego przy realizacji inwestycji związanych z rozbudową przede wszystkim infrastruktury lub budownictwem. Dzięki takiej współpracy mogą powstawać nowe drogi, parkingi, obiekty sportowe, szpitale, szkoły itp.

Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym

Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, uchwalona przez Sejm 21 listopada, zastąpi tę z 2005 roku. Dotychczasowa ustawa, w opinii wielu ekspertów, nie spełniła swojej roli. Na jej podstawie nie zdołano zrealizować żadnej inwestycji.

Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym eliminuje zbędne obciążenia administracyjne oraz likwiduje dotychczasowe ograniczenia. Umożliwia regulowanie istotnych kwestii w umowach zawieranych między instytucjami publicznymi i prywatnymi przedsiębiorcami.

Zgodnie z nową ustawą, przy realizacji inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego będzie można wykorzystywać również środki unijne.

7 marca wejdzie w życie ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Wiceminister przypomniał także, że 7 marca wejdzie w życie kolejna ważna dla gospodarki ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, która ogranicza liczbę kontroli przeprowadzanych wobec przedsiębiorców.

Do rządu trafiły też cztery kolejne projekty ustaw.

"Są to ustawy bardziej szczegółowe: o Biurach Informacji Gospodarczej ustawa o podpisie elektronicznym, ustawa o towarach paczkowanych, czy nowe prawo pobiercze." - powiedział Szejnfeld.

Ministerstwo gospodarki przygotowuje też ustawę roboczo zwaną ograniczaniem barier rozwoju przedsiębiorczości.

"Ta ustawa z jednej strony będzie likwidowała i zmniejszała ilość koncesji zezwoleń, pozwoleń i licencji, a z drugiej będzie eliminowała przepisy, które tworzą bariery rozwoju przedsiębiorczości - bądź będzie tworzyła przepisy, które będą ułatwiały tę działalność" - dodał Szejnfeld.