Poza arbitrażowymi strategiami opcyjnymi long box i short box, złożonymi z opcji, pewny zysk możemy osiągnąć również dzięki strategiom conversion i reversal.
Przy tych strategiach poza wykorzystaniem opcji wykorzystujemy również instrument bazowy. Na GPW w przypadku opcji na indeks WIG20 strategie conversion i reversal będą dobrze złożone wraz z jednostką indeksową mini-WIG20 lub kontraktem terminowym na indeks WIG20.

Strategia conversion

Jest to jedna ze strategii arbitrażowych. Jest wykorzystywana w momencie, kiedy jedna z opcji kupna lub sprzedaży jest relatywnie droższa. W jej skład wchodzą dwie opcje: zakup jednej opcji sprzedaży at the money, wystawienie jednej opcji kupna at the money oraz zakup instrumentu bazowego o wartości, na którą opiewają opcje lub zakup kontraktu terminowego. W tej strategii inwestor nie ponosi ryzyka, jednak zysk jest również ograniczony.
Przykładowo załóżmy, że 8 grudnia, gdy indeks na zamknięcie wyniósł 1800 punktów, inwestor miał około 20 000 zł i chciał je bezpiecznie ulokować. Na zamknięcie:
• zakupił jedną opcję sprzedaży na indeks WIG20 wygasającą 19 grudnia 2008 r. o cenie wykonania 1800 pkt OW20X8180 notowaną K-69; 70-S, płacąc 700 zł;
• wystawił jedną opcję kupna na indeks WIG20 wygasającą 19 grudnia 2008 r. o cenie wykonania 1800 pkt OW20L8180 notowaną K-93; 98-S, otrzymując 930 zł i uiszczając niewielki depozyt dzięki pozycjom skorelowanym;
• zakupił również 100 jednostek indeksowych mini-WIG20 notowanych K-178; 180-S uiszczając kwotę 18 000 zł.
Ponieważ zarówno w przypadku opcji, jak i kontraktów na indeks WIG20 1 punkt warty jest 10 zł, to opcje i kontrakty opiewają na taką samą kwotę (dla indeksu WIG20 na poziomie 1800 pkt jest to kwota 18 tys. zł). Inwestor wybrał jednak zakup 100 jednostek indeksowych miniWIG20 notowanych K-178; 180-S zamiast jednego kontraktu FW20Z08 notowanego K-1807; 1809-S. Pomimo iż zakup ten wymagał wkładu większego kapitału, to był tańszy o 90 zł.
Inwestor wydał więc 700 zł, a otrzymał 930 zł. W takim przypadku inwestor zarobi 230 zł niezależnie od tego, jaka będzie wartość indeksu w dniu wygaśnięcia, ale przy założeniu, że cena jednostki miniWIG20 będzie równa wartości indeksu w dniu wygaśnięcia. Rozkład zysków inwestora w zależności od wartości indeksu WIG20 w dniu wygaśnięcia został przedstawiony na wykresie.
Jak można odczytać z wykresu, wyniki strategii nie zależą od przyszłej wartości indeksu WIG20, gdyż inwestor już na początku wie, czy strategia przy danych notowaniach opcji przyniesie mu zysk czy stratę. Gdy indeks przykładowo wyniesie 1930 pkt to inwestor zarobi 230 zł:
• straci na zakupionej OW20X8180 700 zł,
• straci na wystawionej OW20L8180 370 zł (930-1300),
• zarobi na 100 zakupionych jednostkach miniWIG20 1300 zł.
Zaletą tej i każdej arbitrażowej strategii jest zysk bez ryzyka. Jednak aby osiągnąć ten zysk, muszą się odpowiednio ułożyć notowania opcji (premie opcyjne) w danym czasie, a także ceny kontraktów terminowych lub jednostki indeksowej miniWIG20, dodatkowo wartość jednostki miniWIG20 musi być równa cenie indeksu w dniu wygaśnięcia. Wadą również może być słaba płynność na rynku opcji i jeszcze słabsza płynność jednostki indeksowej miniWIG20, a co za tym idzie brak możliwości ulokowania większych kwot oraz brak możliwości wyjścia z inwestycji bez strat przed dniem wygaśnięcia. Podany przykład nie zawiera opłat prowizyjnych za zakup instrumentów pochodnych, które w rzeczywistości trzeba również uwzględnić i które obniżają przyszły zysk.Strategia ta jest dobra dla osób, które mają niewysoki wolny kapitał, szeroką wiedzę o rynku kapitałowym i chcą ulokować bezpiecznie swoje oszczędności do dziewięciu miesięcy, odnosząc niewielki, ale pewny zysk. Jedyną trudnością, jaka się pojawi, będzie znalezienie w jednym czasie odpowiednich opcji, które zapewnią zysk inwestorowi. Strategia może się również okazać niezyskowna po przeliczeniu kosztów prowizji. W przypadku wyboru kontraktu terminowego należy również pamiętać o uzupełnianiu depozytu na kontrakcie w przypadku spadku wartości indeksu.

Strategia reversal

Jest to również strategia arbitrażowa, odwrotna do strategi conversion. W jej skład wchodzą dwie opcje: zakup jednej opcji kupna at the money, wystawienie jednej opcji sprzedaży at the money oraz sprzedaż instrumentu bazowego.
W tej strategii inwestor również nie ponosi ryzyka i zna zysk już na początku inwestycji.
Przykładowo załóżmy, że 3 grudnia 2008 r., gdy indeks na zamknięcie wyniósł 1700 pkt, inwestor miał około 4 tys. zł i chciał je bezpiecznie ulokować. Na zamknięcie:
• wystawił jedną opcję sprzedaży na indeks WIG20 wygasającą 19 grudnia 2008 r. o cenie wykonania 1700 pkt OW20X8170 notowaną K-97; 98-S, otrzymując 970 zł. i uiszczając niewielki depozyt dzięki pozycjom skorelowanym,
• zakupił jedną opcję kupna na indeks WIG20 wygasającą 19 grudnia 2008 r. o cenie wykonania 1700 pkt OW20L8170 notowaną K-89; 90-S, płacąc 900 zł,
• sprzedał kontrakt FW20Z08 notowany K-1703; 1705-S, uiszczając depozyt około 1703 zł.
Dzięki takiemu ułożeniu się premii opcyjnych i cen kontraktu inwestor zarobi w dniu wygaśnięcia 100 zł. Inwestor wybrał sprzedaż kontraktu terminowego zamiast jednostek indeksowych notowanych K-171; 170-S, ponieważ kontrakty są notowane relatywnie drożej i wymagają wkładu mniejszego kapitału. Niezależnie od wartości indeksu WIG20 rozkład zysków inwestora w zależności od wartości indeksu WIG20 w dniu wygaśnięcia został przedstawiony na wykresie.
Jak można odczytać z wykresu, wyniki strategii nie zależą od przyszłej wartości indeksu WIG20. Gdy przykładowo indeks wyniesie 1760 pkt, to inwestor zarobi 100 zł:
• zarobi na wystawionej OW20X8170 970 zł,
• straci na zakupionej OW20L8170 300 zł (600-900),
• straci na sprzedaży FW20Z08 570 zł.
Wady i zalety w tej strategii wyglądają podobnie jak przy strategii conversion, czyli zysk bez ryzyka oraz trudność w znalezieniu opcji z odpowiednimi premiami, a także słaba płynność tych instrumentów na rynku.
Podany przykład nie zawiera opłat prowizyjnych za zakup instrumentów pochodnych, które w rzeczywistości obniżają przyszły zysk.
Strategia ta jest odwrotnością conversion. Jeżeli okaże się, iż inwestor straci na conversion, wtedy powinien zbliżoną sumę zyskać na reversal, w warunkach gdy nie występuje duża różnica między notowaniami zakupu (K) i sprzedaży (S) opcji.