Wiceminister finansów, Paweł Gruza, zastąpił innego wiceministra finansów, Piotra Nowaka, na stanowisku przedstawiciela resortu w Komisji Nadzoru Finansowego - poinformował KNF w komunikacie.

"Minister Finansów Teresa Czerwińska z dniem 2 lipca 2018 r. odwołała z Komisji Nadzoru Finansowego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Piotra Nowaka, który zasiadał w Komisji jako przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych" - napisano w komunikacie.

"Jednocześnie z dniem 3 lipca 2018 r. powołała w jego miejsce Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pawła Gruzę" - dodano.

Oprócz Gruzy w skład Komisji wchodzą Marek Chrzanowski, przewodniczący KNF; Marcin Pachucki, zastępca przewodniczącego KNF; Andrzej Diakonow, zastępca przewodniczącego KNF; Armen Artwich, przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki; Jan Wojtyła, przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego; Andrzej Kaźmierczak członek zarządu Narodowego Banku Polskiego delegowany przez prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Zdzisław Sokal, przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.