Target dla 3-miesięczego LIBOR wynosi nadal -1,25 proc. do -0,25 proc.

Analitycy oceniali, że bank nie zmieni stóp procentowych.

SNB wskazał, że sytuacja na rynku walutowym jest nadal "krucha", a frank jest wysoko wyceniany. Bank zapewnił, że pozostanie aktywny na rynku finansowym, jeśli będzie taka konieczność.

Bank wskazał na nierównowagę na szwajcarskim rynku nieruchomości.

SNB ocenił, że sygnały ekonomiczna dla globalnej gospodarki pozostają korzystne.

Bank zniósł minimalny kurs wymiany franka podczas posiedzenia w styczniu 2015 r. Wcześniej - od 2011 do 2015 r. utrzymywał go wobec euro na poziomie 1,20.