- Rząd odgrywa bardzo ważną rolę mediatora – mówi Rory O’Connor, wiceprezes Pfizer. – Zapewnia bardzo ważne podstawy społecznych oczekiwań innowacji. Ta kultura w Polsce jest bardzo orzeźwiająca.