Zapytana o propozycję ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, który zawnioskował o wyłączenie sektora górniczego z Pracowniczych Planów Kapitałowych Czerwińska powiedziała: "Jestem za tym, żeby projekt był jak najbardziej powszechny (...) i sceptycznie podchodzę do jakichkolwiek wyłączeń sektorowych".

Jak wynika z opinii Ministerstwa Energii do projektu ustawy o PPK, minister energii Krzysztof Tchórzewski wnioskuje o wyłączenie spółek górniczych z Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jego zdaniem ich wprowadzenie może być negatywne dla spółek i doprowadzić do roszczeń rekompensacyjnych ze strony górników.

W rozmowie z dziennikarzami minister finansów podtrzymała również, że projekt PPK powinien zacząć obowiązywać od połowy 2019 r.

"Chcemy jak najszybciej skierować projekt do parlamentu, ale być może potrzebne będzie dłuższe vacatio legis, np. półroczne, czyli ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r., ale obowiązywać będzie od 1 lipca" - powiedziała minister finansów.