Wzrost PKB w 2019 r. wyniesie 3,8 proc., a średnioroczna inflacja 2,3 proc. - wynika z komunikatu po posiedzeniu Rady Ministrów. Stopa bezrobocia na koniec 2019 r. ma się ukształtować na poziomie 5,6 proc., a dynamika wynagrodzeń w całej gospodarce ma wynieść 5,6 proc.

Założenia do budżetu na 2019 r. przewidują, że dynamika PKB wyniesie 3,8 proc., a średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3 proc.

Dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej jest prognozowana na poziomie 5,6 proc, a w sektorze przedsiębiorstw 6,1 proc.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej ma wynieść o 10.709 tys. etatów, a stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku 5,6 proc.

Projekt budżetu nie przewiduje waloryzacji jednym wskaźnikiem wynagrodzeń w sferze budżetowej, w której zatrudnienie ma wynieść 559 tys. etatów.