Administracja jest gotowa zamawiać innowacyjne usługi i produkty, by szybko i dobrze świadczyć usługi obywatelom – powiedziała we wtorek minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Zachęcała urzędników do korzystania z nowych rozwiązań.

Szefowa MPiT, która uczestniczyła Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, zaznaczyła, że "największy zasób kapitałowy w Polsce jest w zamówieniach publicznych". "Te 35 tysięcy podmiotów, które w Polsce zamawia aktywnie towary i usługi, powinno stać się nośnikiem innowacji” – podkreśliła, w komunikacie przesłanym PAP we wtorek, Emilewicz.

Dodała, że dotyczy to także administracji publicznej. "Administracja jest otwarta i gotowa na to, aby zamawiać innowacyjne usługi i produkty, by chcieć przez to sprawnie, szybko i dobrze świadczyć usługi obywatelom" – powiedziała.

"W trakcie Kongresu minister Emilewicz spotkała się m.in. z Stepanem Kubiwem, wicepremierem i ministrem rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy, Andrusem Ansipem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej ds. jednolitego rynku, Miguelem Arias Cañete, unijnym komisarzem ds. klimatu czy Ceclią Malmström, unijną komisarz ds. handlu" - wskazał resort. Jak dodano, w agendzie spotkania z unijną komisarz ds. handlu znalazły się np. kwestie dot. zwalczania barier dla jednolitego rynku, wspólnej polityki handlowej, Brexitu.

Emilewicz wzięła też udział w dyskusji panelowej poświęconej rewolucji technologicznej. Zdaniem minister przejawem rewolucji technologicznej jest przemysłowy internet rzeczy, który pozwoli na przewidywanie i redukowanie awaryjności oraz szybszy i mniej zasobochłonny proces produkcyjny. "Rewolucja technologiczna, której dziś jesteśmy świadkami, oznacza albo zmiany w sposobie produkcji usług i towarów już nam znanych albo kreację produktów całkowicie nowatorskich" - mówiła szefowa MPiT.

Z kolei wiceminister przedsiębiorczości i rozwoju Tadeusz Kościński uczestniczył podczas Kongresu w dyskusji panelowej dotyczącej przyszłości wolnego handlu w Europie i na świecie z udziałem unijnej komisarz ds. handlu. "Dyskusja dotyczyła nowej sytuacji powstałej w kontekście zmiany amerykańskiej polityki handlowej, a także szans wynikających z wynegocjowania pomiędzy Unią Europejską a Japonią i Meksykiem porozumień o wolnym handlu" - poinformował resort. Minister Kościński zauważył, że mimo pojawiających się czasem złych emocji związanych z umowami o wolnym handlu, należy postrzegać je w kategoriach szansy na rozwój.

Jak wskazano, Kościński odniósł się też do przyjętej niedawno przez Sejm ustawy o wspieraniu inwestycji. "Reforma jest logiczną konsekwencją Strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zakładamy, że dzięki wprowadzanym zmianom, napływ inwestycji będzie bardziej równomierny w skali kraju. To zatem klucz do aktywizacji życia gospodarczego w średnich i mniejszych miastach” – podkreślił.

W drugim dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego, jak poinformowało MPiT, w debatach związanych z działaniami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a więc przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu powietrza oraz funkcjonowaniu wolnego rynku w Europie oraz rozwijaniu relacji gospodarczych między Polską a Niemcami uczestniczyli Piotr Woźny i wiceminister Marcin Ociepa.