Poniżej oczekiwania banków na drugi kwartał 2018 r. z ankiety NBP "Sytuacja na rynku kredytowym":

KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, w I kwartale 2018 r. ankietowane banki nie zmieniły w istotny sposób kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw. Banki kontynuowały zwiększanie pozaodsetkowych kosztów kredytu oraz podniosły marże kredytową i jednocześnie niektóre z nich zmniejszyły wymagania dotyczące posiadanych zabezpieczeń i wydłużyły maksymalny okres kredytowania.

Na II kwartał 2018 r. banki przewidują zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów długoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzrost popytu zgłaszanego przez przedsiębiorstwa (zwłaszcza przez MSP na kredyty długoterminowe).

KREDYTY MIESZKANIOWE

W I kwartale 2018 r. ankietowane banki nie zmieniły istotnie kryteriów przyznawania kredytów mieszkaniowych i jednocześnie drugi kwartał z kolei obniżyły marżę kredytową oraz złagodziły warunki nieuwzględnione w ankiecie.

W opinii banków do łagodzenia polityki kredytowej przyczyniła się głównie prognoza sytuacji na rynku mieszkaniowym.

W I kwartale 2018 r. banki zaobserwowały istotny wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe - był to najwyższy wzrost popytu od połowy 2007 r. i znacznie przewyższał przewidywania banków z poprzedniej edycji ankiety.

W opinii ankietowanych banków do wzrostu popytu przyczyniły się głównie czynniki nieuwzględnione w ankiecie, tj. udostępnienie ostatniej transzy na dofinansowanie kredytów mieszkaniowych w ramach programu "Mieszkanie dla Młodych".

Na II kwartał 2018 r. banki przewidują brak istotnych zmian polityki kredytowej oraz oczekują kontynuacji istotnego wzrostu popytu.

KREDYTY KONSUMPCYJNE

W I kwartale 2018 r. pojedyncze banki złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych i jednocześnie banki podwyższyły pozaodsetkowe koszty kredytu. Pojedyncze banki zaobserwowały wówczas wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne.

Na II kwartał 2018 r. banki przewidują łagodzenie polityki kredytowej oraz niewielki wzrost popytu.

Ankieta została skierowana do przewodniczących komitetów kredytowych banków i została przeprowadzona na początku kwietnia 2018 r. wśród 27 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 89 proc.