W rządowych planach na najbliższe lata nie ma obniżki VAT. Są za to podwyżki dla budżetówki i wprowadzenie PPK.
Udało nam się dotrzeć do projektu aktualizacji programu konwergencji (APK) i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2018–2021. Ministerstwo Finansów pokazuje w nich, jaki będzie stan finansów i przewidywany scenariusz gospodarczy na najbliższe lata. Dokumenty będą podstawą przyszłorocznego budżetu.
Wiadomo już, o ile w całym sektorze finansów publicznych będzie można zwiększyć wydatki. MF obliczył, że limit na ten cel wyniesie w 2019 r. 844,9 mld zł, co oznacza, że będzie można wydać o niecałe 41 mld zł więcej niż w tym roku. Z punktu widzenia budżetu państwa nie jest to aż tak dobra wiadomość, bo gros z tej kwoty skonsumują Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia czy samorządowy. Żeby można było więc zwiększyć wydatki z kasy, nad którą pieczę ma rząd, konieczne jest zapewnienie sobie ekstradochodów tzw. dyskrecjonalnych, np. z dalszego uszczelnienia systemu podatkowego, oraz zadbanie o to, aby nie pojawiły się pomysły, które obniżą wpływy.