Problemy z uzyskiwaniem należności w ciągu sześciu minionych miesięcy zgłasza 53 % firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), wynika z badania BIG InfoMonitor. Pomimo dobrej koniunktury gospodarczej, nie poprawia się dyscyplina płatnicza firm - tak uważa 47% przedsiębiorców.

"W efekcie, co może się wydać zaskakujące, nieznacznie ale jednak wzrósł odsetek firm skarżących się na problemy z płatnościami od kontrahentów. Na przełomie IV kw. 2017 r. oraz I kw. 2018 r. wyniósł 53% wobec 52% w III kw. zeszłego roku" - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w komunikacie.

Wśród firm informujących o problemach z płatnościami, wyróżniają się firmy handlowe oraz zatrudniające od 10 do 49. Obie grupy częściej podają, że w ostatnim półroczu miały w portfelu należności nieopłacone przez ponad 60 dni, jak wynika z badania.

Badanie wykazało, że niemal co czwarty przedstawiciel mikro, małych i średnich firm jest przekonany, że moralność płatnicza nie zależy od koniunktury gospodarczej, częściej uważają tak reprezentanci firm usługowych oraz małych zatrudniających od 10 do 49 osób.

Reklama

Podobny odsetek (ok. 23%) stwierdza, że firmy same nie otrzymują płatności, więc nie płacą innym, podano także. Natomiast 44,5% badanych przedsiębiorstw uważa, że na rynku funkcjonuje dużo firm, które nie regulują zobowiązań, ponieważ w swojej polityce działania mają kredytowanie się kosztem innych i koniunktura nic tu nie zmienia.

"Ponad 55% przedsiębiorców nie przewiduje żadnych zmian w obszarze przeterminowanych należności w nadchodzącym półroczu (spadek o ponad 5 pkt proc. do poprzedniego okresu). 8% nie podejmuje się prognozowania" - podano także.

Z drugiej strony, 22% firm - o 4 pkt proc. więcej wobec III kw. ub.r. - oczekuje spadku liczby przeterminowanych faktur, natomiast 15% - wobec 10% firm z poprzedniego pomiaru - uważa, że liczba opóźnianych faktur wzrośnie.