Konstytucja Biznesu ma już podpis prezydenta. To nowe ramy prawne do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce; tak jak deklarował premier Mateusz Morawiecki, budujemy nowy system wartości, robimy krok milowy w relacjach między administracją a biznesem - mówi PAP wiceszef MPiT Mariusz Haładyj.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek pakiet pięciu ustaw składających się na Konstytucję Biznesu - poinformowała w piątek jego kancelaria. Większość z tych przepisów wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Jak zaznaczył wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj, "stanowiące fundament Konstytucji Biznesu – Prawo przedsiębiorców zastąpi obowiązującą od ponad 10 lat, blisko 100 razy nowelizowaną, nieczytelną, przeregulowaną i fragmentaryczną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej".

W jego ocenie nowe Prawo przedsiębiorców nie tylko pozwoli przedsiębiorcom zorientować się w podstawowych zasadach prowadzenia biznesu w Polsce, ale także w sposób przekrojowy wpłynie na wykładnię i praktykę stosowania tego prawa oraz określi zasady tworzenia nowych aktów prawa gospodarczego. Jak tłumaczył, w Prawie przedsiębiorców "zawarliśmy tylko najważniejsze kwestie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej".

"Wszystkie kwestie związane z platformą CEIDG czy punktem biznes.gov.pl +wyprowadziliśmy+ do ustaw szczegółowych. Właśnie po to, by Prawo przedsiębiorców było kartą praw podstawowych przedsiębiorcy, gdzie z jednej strony znajdzie on swoje podstawowe gwarancje, uprawnienia, szczególnie w relacjach z administracją, a z drugiej strony administracja będzie miała wzorzec właściwego postępowania w relacjach z przedsiębiorcami" - wskazał.

Wiceminister podkreślił, że jedną wspólną cechą silnych gospodarek jest umiejętność współpracy administracji i biznesu. W jego ocenie ustawa "Prawo przedsiębiorców taką prawną podstawę, ale też prawny obowiązek dla administracji tworzy".

Zapytany o to, co będzie miarą sukcesu nowych regulacji, wiceminister ocenił, że "na pewno takim pierwszym miernikiem po roku, po dwóch latach obowiązywania będzie to, czy przedsiębiorcy będą mieli poczucie, że przy załatwianiu ich spraw jest więcej partnerstwa". Jak dodał, "to jest najmniej wymierne, najtrudniejsze do zweryfikowania, ale to też taki najbardziej systemowy miernik".

Jednocześnie wskazał, że miernikiem będzie też liczba firm, które zwiększą swoją "przeżywalność". Jak tłumaczył, "dzisiaj mamy z tym problem w Polsce; wiele firm kończy swoją działalność przed upływem trzeciego roku od powstania".

Haładyj zaznaczył, że nowe regulacje zakładają specjalne rozwiązania dla firm początkujących. To między innymi tzw. ulga na start, czyli możliwość zwolnienia początkujących przedsiębiorców ze składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy. "Chcemy w ten sposób nie tylko zwiększyć stopień przeżywalności polskich firm, ale też dać możliwość osobom, które chcą być przedsiębiorcami, sprawdzenia, czy prowadzenie własnej firmy to jest coś dla nich" - mówił.

Jak wyjaśniał, temu ma służyć także inne rozwiązanie, które wprowadza Konstytucja Biznesu, czyli tzw. działalność nierejestrowa. Dzięki nowym przepisom drobna działalność zarobkowa np. dorywczy handel, okazjonalne usługi, z której przychód nie przekracza 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, będzie mogła być prowadzona w sposób wolny – bez konieczności wpisu w CEIDG i wiążących się z tym konsekwencji. "Zanim ktoś nabędzie obowiązek zarejestrowania swojej aktywności w CEIDG i zacznie opłacać składki, będzie mógł najpierw właśnie w tym okresie nierejestrowym spróbować, czy prowadzenie działalności gospodarczej to jest to, czego od swojego życia zawodowego oczekuje".

Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym. Są to Prawo przedsiębiorców; ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP oraz ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Najważniejszą ustawą z pakietu Konstytucji Biznesu jest Prawo przedsiębiorców. Wprowadza ono m.in. zasady: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść. Wprowadza też instytucję działalności nierejestrowej czy ulgę na start dla początkujących przedsiębiorców.

Nowe przepisy mają m.in. zachęcić młodych i przedsiębiorczych Polaków do rozpoczynania własnej działalności gospodarczej. Dzięki instytucji działalności nierejestrowej osoba fizyczna prowadząca działalność na mniejszą skalę (miesięczne przychody z niej pochodzące nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), nie musi rejestrować tej działalności ani płacić z tego tytułu składek ZUS.

Z kolei "ulga na start" zakłada, że początkujący przedsiębiorcy, już zarejestrowani, nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej.

Pakiet znosi ponadto obowiązek posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON w relacjach z urzędami – przedsiębiorca w kontaktach z dużą częścią urzędów będzie miał obowiązek posługiwania się wyłącznie numerem NIP.

W pakiecie Konstytucji Biznesu jest też ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, który ma stać na straży praw mikro-, małych i średnich firm i powinien ułatwiać kontakty z administracją.

Większość przepisów Konstytucji Biznesu wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.