Od 1 marca zaczną obowiązywać restrykcje związane z handlem . Zakaz będzie wprowadzany stopniowo.
Od marca do końca tego roku handel będzie dozwolony jedynie w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Zakazany będzie – zależnie od miesiąca – w dwie lub trzy niedziele środkowe. Równolegle zakaz będzie obowiązywał także w najważniejsze święta państwowe i kościelne. Jeśli takie święto przypadłoby na niedzielę, która z wyliczanki miałaby być handlowa – obowiązuje zakaz, a zgoda na handel nie przesuwa się na inny dzień. Dlatego np. w kwietniu tylko w jedną z pięciu niedziel sklepy będą otwarte.
Rok 2018