Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw został przesłany do sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Projekt dostosowuje przepisy o obrocie instrumentami finansowym do regulacji UE.

Wiceminister finansów Leszek Skiba powiedział w Sejmie, że na razie przepisy do unijnych wymagań dostosowało 16 państw członkowskich. To Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Malta, Holandia, Słowacja i Wielka Brytania.

Nowe regulacje mają zwiększyć konkurencyjność, efektywność i bezpieczeństwo rynku finansowego. Projekt ustawy umożliwi stosowanie unijnych przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (dyrektywa MiFID2 oraz rozporządzenie MiFIR). Nowe rozwiązania mają zapewnić wzrost konkurencyjności i efektywności rynków finansowych w Polsce i Unii Europejskiej oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich uczestników.

Reklama

Pośrednio, proponowane przepisy zmierzają m.in. do podniesienia poziomu zaufania inwestorów, ograniczenia ryzyka zakłóceń na rynkach instrumentów finansowych oraz ograniczenia niepotrzebnych kosztów ponoszonych przez uczestników rynku. Oczekuje się, że proponowane rozwiązania zwiększą poziom przejrzystości rynku dla jego uczestników oraz zapewnią im równe warunki działania.

Wśród najważniejszych propozycji zawartych w projekcie wymieniono m.in. wprowadzenie nowej kategorii systemu obrotu – zorganizowanej platformy obrotu. Dzięki temu - jak wskazano, możliwe będzie zapewnienie większej przejrzystości i skuteczności na rynkach finansowych.

Projekt zakłada utworzenie w ramach alternatywnego systemu obrotu nowej kategorii rynku – rynku rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Zdaniem autorów projektu powinno to ułatwić dostęp firm do kapitału i ograniczyć obciążenia administracyjne.