Wsparcie usług rozwojowych w regionach
ikona lupy />
10 KROKÓW DO DOFINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH
  REFUNDACJA BON KONTO PRZEDPŁACONE
1 Znajdź operatora, czyli instytucję udzielającą wsparcia usług rozwojowych w Twoim regionie. W niektórych województwach jest kilka instytucji, obsługujących różne powiaty.
2 Wypełnij formularz zgłoszeniowy. Wnioskujesz tym samym o dofinansowanie. Pamiętaj o wskazaniu uzyskanej dotychczas wartości pomocy de minimis.
3 Podpisz umowę wsparcia.
4 Zarejestruj siebie i swoich pracowników w Bazie Usług Rozwojowych.
5 - Wpłać wkład własny na konto wskazane w umowie wsparcia. W ten sposób wykupisz bony u operatora. Wpłać wkład własny na konto utworzone dla Ciebie przez operatora.
6 Sprawdź czy operator nadał Ci ID wsparcia w Bazie Usług Rozwojowych oraz czy termin jego ważności pokrywa się z czasem trwania wybranej przez Ciebie usługi. Jeżeli jest za krótki, poproś o jego wydłużenie.
7 Zgłoś swoich pracowników lub siebie – jako swojego pracownika – na wybraną usługę rozwojową za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Pamiętaj aby zaznaczyć, iż usługa podlega dofinansowaniu i wybrać z rozwijanej listy ID wsparcia.
8 Skorzystaj z usługi rozwojowej.
9 - Opłacaj usługę na bieżąco bonami rozwojowymi. -
10 Złóż u operatora fakturę za usługę i inne dokumenty niezbędne do wypłacenia refundacji (np. listy obecności). Usługodawca wystawia Ci fakturę. On sam przedstawia u operatora bony i inne dokumenty niezbędne do wymiany ich na gotówkę (np. listy obecności). Przedstawiasz operatorowi fakturę i inne dokumenty niezbędne do wymiany ich na gotówkę (np. listy obecności). Na tej podstawie dokonuje przelewu na rzecz usługodawcy.Sprawdź system wsparcia usług rozwojowych w regionach