To ostatni moment na kwestionowanie podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w 2009 roku. Wypowiedzenie dotychczasowych opłat użytkownicy wieczyści otrzymują zazwyczaj przed końcem grudnia. Od tego dnia mają tylko trzydzieści dni na złożenie wniosku do samorządowego kolegium odwoławczego. Jeśli tego nie zrobią, tracą szansę na zmianę opłat.

Termin zapłaty

Opłatę roczną wnosi się do 31 marca każdego roku (przez cały okres użytkowania wieczystego), z góry za dany rok. Istnieje też możliwość ustalenia innego terminu, ale nie może on przekroczyć danego roku kalendarzowego. Kompetencje do jego ustalenia ma właściwy organ, czyli starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej (w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa), oraz organ wykonawczy gminy, powiatu, województwa (w odniesieniu do nieruchomości stanowiących odpowiednio własność gminy, powiatu, województwa). Wniosek w tej sprawie użytkownik wieczysty musi jednak złożyć nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności (czyli przed 31 marca).

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Gospodarczego w eGP