Solidarność oczekuje, że zakaz handlu będzie jednak obowiązywał we wszystkie niedziele, a nie w dwie w miesiącu, tak jak uchwaliła to podkomisja pracująca nad obywatelskim projektem.

"Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" uznaje stanowisko organizacji pracodawców będących członkami Rady Dialogu Społecznego dot. wprowadzenia ograniczenia handlu tylko w dwie niedziele w miesiącu za nie do przyjęcia. Jednocześnie oświadcza, że zgodnie ze złożonym projektem obywatelskim, pod którym podpisało się ponad pół miliona obywateli, oczekuje aby takie ograniczenie obowiązywało we wszystkie niedziele, dopuszczając tylko nieliczne wyjątki związane z okresem przedświątecznym" - napisano w stanowisku Solidarności.

Podkomisja pracująca nad projektem uchwaliła, że handel będzie dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca.

Handel dozwolony będzie też w kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia oraz niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.