Wpływy budżetowe za pierwsze miesiące 2017 r. sugerują, że Polska osiągnęła "strukturalną" poprawę w ściągalności podatków - oceniła agencja ratingowa Fitch, w datowanym na 11 lipca, pełnym raporcie do decyzji ratingowej z ubiegłego tygodnia.

"Dochody budżetowe za pierwsze pięć miesięcy 2017 r., w tym 30-proc. wzrost dochodów z tytułu VAT rdr, sugerują, że strategia rządu nakierowana na załatanie wysokiej luki VAT (...) osiągnęła strukturalną poprawę w ściągalności podatków" - napisano w raporcie.

Z danych MF wynika, że dochody po maju wyniosły 143,3 mld zł, tj. 44,0 proc. planu, wydatki 143,5 mld zł, tj. 37,3 proc., co oznacza deficyt na poziomie 0,2 mld zł, tj. 0,3 proc.

Według szacunkowych danych w okresie styczeń-maj 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 14,2 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 18,8 proc. rdr, a dochody z samego VAT o 30,0 proc. rdr.

Agencja Fitch potwierdziła 7. lipca długoterminowy rating Polski na poziomie "A minus" z perspektywą stabilną.