Rynek e-commerce dynamicznie się rozwija, a co za tym idzie, powstaje coraz więcej sklepów internetowych. Rozpoczynając e-sprzedaż, właściciele klepów stają przed wyborem określonego modelu obsługi logistycznej, zapewniającego sprawną i skuteczną dostawę w oparciu o jasno określoną rolę i odpowiedzialność operatora logistycznego. W zależności od liczby etapów, które pokonuje przesyłka w drodze do odbiorcy oraz zakresu outsourcingu, rola ROHLIG SUUS Logistics jako operatora logistycznego wymaga odmiennego zaangażowania w każdej fazie łańcucha dostaw.

Możemy wyróżnić kilka modeli obsługi logistycznej. Najczęściej spotykanym na rynku sposobem dostaw i zarazem najprostszym, jest model w którym e-sklep samodzielnie zarządza swoim magazynem, sprowadzając towary od producentów lub dystrybutorów
z którymi współpracuje (schemat nr 1). Zadaniem firmy logistycznej jest wyłącznie dostawa towaru z magazynu e-sklepu do finalnego odbiorcy. Do zalet tego rozwiązania można zaliczyć przejrzystość zakresu odpowiedzialności i równy podział ról między e-sklepem a operatorem logistycznym.

W kolejnym modelu (schemat nr 2) operator prowadzi obsługę magazynu lub magazynów e-sklepu, z których realizowane są dostawy do finalnych odbiorców, za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej operatora. Ten schemat obsługi logistycznej sprawdza się w momencie wzrostu zapotrzebowania na powierzchnię magazynową oraz gdy e-sklep decyduje się przekazać usługę magazynowania w ręce wyspecjalizowanego operatora logistycznego np. ze względu na szeroki asortyment bądź specyficzne sposoby kompletacji.

Istnieje również scenariusz (dropshipping – schemat nr 3) w którym operator po odbiorze przesyłki z magazynu producenta/importera dostarcza ją bezpośrednio do finalnego odbiorcy. Eliminuje on z łańcucha logistycznego magazyn e-sklepu, gwarantując osiągnięcie najniższych kosztów oraz najmniejszej liczby uszkodzeń przesyłek. Firmy decydujące się na współpracę w oparciu o wskazany wyżej schemat powinny pamiętać, że wybór tego modelu obsługi logistycznej jako najkorzystniejszego, stanowi w tym przypadku wspólną decyzję producenta/dystrybutora i sklepu internetowego oraz wymaga trójstronnych uzgodnień z udziałem operatora logistycznego. Szczególnie w zakresie przepływu informacji, wskazania momentu przekazania własności, czy obsługi zwrotów lub pobrań.

Można także skorzystać z wariantu dropshippingu (schemt nr 3A), rozszerzonego o obsługę magazynu producenta lub importera przez tego samego operatora logistycznego, który realizuje dostawy do finalnych odbiorców e-sklepu.

Jak podkreśla Teresa Bukalska,  kierownik projektów PMO -  Z naszych obserwacji wynika, że sklepy internetowe najczęściej decydują się na utrzymywanie własnego magazynu przeznaczonego do obsługi towarów o mniejszych wymiarach, czy też produktów sezonowych lub promocyjnych  (pierwszy scenariusz) jednocześnie testując i wdrażając koncepcję dropshippingu, zazwyczaj w stosunku do towarów większych, albo o znaczącej wartości, gdzie korzyści płynące z tego modelu są największe. W takiej sytuacji mamy do czynienia ze scenariuszem mieszanym – wskazuje przedstawicielka firmy.

Z punktu widzenia średniego czy też dużego sklepu internetowego, korzystnym rozwiązaniem jest także schemat 3A. W modelu tym zarówno dostawy do finalnego odbiorcy sklepu internetowego jak i magazyn głównego producenta (-ów) towarów oferowanych przez dany e-sklep, prowadzone są przez tego samego operatora logistycznego.

W każdym z wymienionych wyżej ROHLIG SUUS Logistics umożliwia klientom korzystanie z nowoczesnych interfejsów, zintegrowanych z systemem e-sklepu. W najbardziej zaawansowanym modelu informacja na temat wydanego z magazynu towaru, przeradza się automatycznie w zlecenie dla operatora logistycznego.

źródło: Materiały Prasowe