Uchwalona pod koniec listopada przez Sejm nowelizacja ustawy ma zapewnić ministrowi skarbu instrumenty pozwalające na prowadzenie skuteczniejszej polityki prywatyzacyjnej.

M.in. nowela wprowadza zasadę jawności. Ma temu służyć karta prywatyzacyjna, w której będą upubliczniane informacje o prywatyzacji.

Dzięki nowym przepisom Polska Żegluga Morska (PŻM) pozostanie przedsiębiorstwem państwowym.

Celem zmian jest usprawnienie procesu komunalizacji

Celem zmian jest również usprawnienie procesu komunalizacji. Chodzi o bezpłatne przekazywanie należących do SP akcji lub udziałów jednostkom samorządu terytorialnego. Komunalizacja ma dotyczyć spółek, których działalność jest związana z zadaniami realizowanymi przez lokalny samorząd.

Nowelizacja przewiduje również utrzymanie prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia akcji w spółkach, które zostaną nieodpłatnie zbyte przez Skarb Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.