Łódź, która jest polskim kandydatem do organizacji Expo 2022, uzyskała pozytywną ocenę Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE) – poinformował w środę wiceminister rozwoju, pełnomocnik rządu ds. Expo 2022 Jerzy Kwieciński.

Jak przekazał Kwieciński podczas wizyty w Łodzi, Komitet Wykonawczy BIE ogłosił w poniedziałek raporty z misji ewaluacyjnych przeprowadzonych wcześniej w państwach kandydujących do organizacji Expo International 2022/2023, czyli w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Polsce i Argentynie.

"Kandydatura Łodzi uzyskała pozytywną ocenę. To dla nas bardzo ważne, bo oznacza, że pozostajemy w grze i zostaliśmy dobrze ocenieni w czasie misji ewaluacyjnej, którą przeprowadzono w Łodzi i Warszawie na początku kwietnia" - dodał.

Zdaniem wiceministra, Polacy powinni być zadowoleni także z informacji, że jeden z konkurentów – amerykańskie Minneapolis ze stanu Minnesota - otrzymało ocenę negatywną. Pozytywnie oceniono natomiast argentyńskie Buenos Aires, które pozostaje najgroźniejszym przeciwnikiem Łodzi w walce o Expo.

Rekomendacje i raporty Komitetu Wykonawczego BIE zostaną zaprezentowane w połowie czerwca podczas Zgromadzenia Ogólnego BIE – to gremium na drodze głosowania podejmie ostateczną decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu każdej z kandydatur.

"Dotychczasowe wspólne wysiłki – miasta i rządu – przynoszą pozytywne efekty. Od strony instytucjonalnej i systemowej jesteśmy dobrze przygotowani, uznanie BIE zdobyła też część merytoryczna, czyli miejsce i tematyka wystawy. Teraz nastąpi czas bardzo wytężonej pracy, skoncentrowanej na kontaktach międzynarodowych, pokazywaniu kandydatury Łodzi w trakcie rozmów dyplomatycznych" - zaznaczył Kwieciński.

Według wiceprezydenta Łodzi Wojciecha Rosickiego, najbliższe miesiące poświęcone zostaną na akcję promocyjną. Miasto jest w trakcie finalizowania dwóch największych zamówień publicznych na ten rok – jedno polegać ma na zaangażowaniu doświadczonych zewnętrznych konsultantów do budowania poparcia międzynarodowego, drugie dotyczy realizacji działań promocyjnych skierowanych do szerokiej grupy odbiorców - w Łodzi, w Polsce i na świecie.

"Działania lobbingowe i marketingowe będą skoncentrowane w drugiej połowie roku. Chcemy dotrzeć do decydentów z naszym przekazem jako ostatni – tuż przed finalną decyzją o przyznaniu prawa do organizacji Expo 2022, która zostanie podjęta przez Zgromadzenie Ogólne BIE w listopadzie" - podkreślił Rosicki.

Łódź będzie intensywnie promować swoją kandydaturę nie tylko w trakcie najbliższego zgromadzenia BIE w Paryżu, ale też podczas tegorocznego Expo rozpoczynającego się 10 czerwca w Astanie (Kazachstan). Niedługo po powrocie z Paryża władze miasta, we współpracy z MSZ, zaproszą do Łodzi cały korpus dyplomatyczny akredytowany w Polsce.

International Expo, czyli tzw. małe Expo, są organizowane co pięć lat pomiędzy światowymi edycjami wystaw i mają tematykę ograniczoną do jednego konkretnego problemu. W przypadku Łodzi na temat wystawy wybrano rewitalizację obszarów miejskich.

Jak przypomniał Kwieciński, Polska po raz czwarty podejmuje próbę zorganizowania Expo. Pierwszy raz – w 1940 roku - zaplanowana wystawa nie odbyła się z powodu wojny, w późniejszych latach BIE dwukrotnie odrzuciło starania Wrocławia.

Jeśli Łódź zdobędzie prawo do organizacji Expo, w czasie trzech miesięcy trwania wystawy miasto może odwiedzić nawet 8 mln zwiedzających. Zdaniem władz, możliwość zaprezentowania się Polski na Expo będzie czynnikiem rozwojowym, nie tylko dla Łodzi i całego kraju, ale nawet dla Europy Środkowo-Wschodniej.