"Pan Jacek Świderski pełnił dotychczas funkcję prezesa zarządu spółki. Powołanie niniejsze jest związane z upływem okresu kadencji członków zarządu spółki zgodnie z § 12 ust. 4 Statutu spółki. W myśl § 12 ust. 2 Statutu, prezesa zarządu powołuje i odwołuje walne zgromadzenie. Pozostali członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez radę nadzorczą zgodnie z wnioskiem prezesa zarządu" - czytamy w komunikacie.

Jacek Świderski jest prezesem Wirtualna Polska Holding od 10 lutego 2014 roku, przypomniano.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.