Rok 2017 zakończył się bardzo mocną pozycją dolara amerykańskiego i szczytowym punktem hossy na Wall Street. Również w Polsce spółki giełdowe odnotowały wysokie ceny, kusząc inwestorów możliwością łatwego zysku przy kupnie akcji. Istnieją jednak pewne symptomy zapowiadające możliwy koniec siedmioletniej hossy w USA. Poza tym – przezorny zawsze ubezpieczony – warto więc dywersyfikować swoje inwestycje oraz próbować interesujących alternatyw. Czy jedną z nich są inwestycje w surowce? Czy fundusze surowcowe, jak BPH Globalny Żywności i Surowców, mogą się okazać strzałem w dziesiątkę?

Alternatywy dla rynku akcji

Eksperci twierdzą, że obecny rok jest znacznie atrakcyjniejszy dla inwestorów na rynku akcji niż obligacji. Prawdopodobne podwyżki stóp procentowych ze strony Rezerwy Federalnej USA spowodują silniejszą reakcję rynku obligacji. Z kolei rządy poszczególnych państw skupią się na pobudzaniu gospodarki, co będzie miało pozytywny wpływ na wiele spółek notowanych na giełdach.

Wielu ekspertów zachęca do inwestycji w aktywa rynków rozwiniętych, ale jednocześnie zwraca uwagę na rynki rozwijające się – Chiny czy Brazylię. Alternatywą dla inwestycji na giełdzie jest z kolei np. inwestycja w waluty. I choć zazwyczaj inwestorzy analizują najważniejsze waluty na rynku, takie jak dolar, funt, euro, frank szwajcarski czy jen japoński, eksperci zachęcają do zainteresowania się także innymi walutami. Tu znów propozycja dotycząca rynków wschodzących. Najpopularniejsze waluty z tej grupy to węgierski forint oraz meksykańskie peso. Peso jest obecnie bardzo tanie; propozycja inwestycyjna polega tu na kupowaniu waluty meksykańskiej – przy jednoczesnym sprzedawaniu forintów, gdyż węgierska waluta jest teraz mocna.

Do interesujących propozycji należy także inwestowanie w surowce. Poleca się ponadto rozmaite fundusze inwestycyjne – zarówno te o wysokim stopniu ryzyka, przeznaczone dla doświadczonych inwestorów, jak i bezpieczniejsze, takie jak BPH Obligacji Korporacyjnych.

Jeśli surowce – to jakie?

Do tradycyjnych „pewników inwestycyjnych” należało zwykle złoto, choć w tym roku eksperci radzą, aby złoto sprzedawać, a kupować – platynę. W roku ubiegłym cena złota utrzymywała się na zadowalającym poziomie przez 6 miesięcy. W lipcu jednak zaczęła spadać, a zdaniem ekspertów ta tendencja może się utrzymać. Mimo że cena platyny również ostatnio się obniża, surowiec ten ma więcej zastosowań – oprócz platyny inwestycyjnej i jubilerskiej istnieje patyna przemysłowa, szczególnie pożądana przez producentów samochodów. W ubiegłym roku rosła też cena palladu.

Surowiec, na którym można będzie potencjalnie sporo zarobić, to ropa naftowa. Warto przyjrzeć się także gazowi ziemnemu. Ostrożnie należy traktować produkty rolne. Eksperci przypominają, że rynki surowcowe są bardzo zmienne i kapryśne, więc rozsądnie jest inwestować w nie tylko pewną część swojego kapitału.

Jak inwestować w surowce?

Jeśli inwestujemy w metale szlachetne, sztabki możemy kupować za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego bądź wyspecjalizowanych firm. Znacznie większych problemów nastręczałoby bezpośrednie inwestowanie w ropę, dlatego istnieją inne możliwości, np. kontrakty terminowe. Kontrakt pozwala wygenerować większy zysk niż zakup bezpośredni, choć obarczony jest także większym ryzykiem. Na co składa się stopa zwrotu w tym przypadku? Po pierwsze, istotna jest zmiana cen surowców, choć jest to tylko 20-30%. Po drugie, znaczenie ma oprocentowanie depozytu, którym zabezpiecza się kontrakty terminowe. Depozytem są zazwyczaj bony skarbowe, z których możemy spodziewać się kilku procent zysku. Po trzecie, zysk wynika ze struktury terminowej notowań kontraktów terminowych – nazywa się on roll yield. Inwestycję opartą na kontraktach można prowadzić np. samodzielnie na rynku forex. Nie korzystając z usług pośredników, możemy zarobić więcej, ale także ryzyko jest tu wyższe. Dlatego wielu inwestorów skłania się ku funduszom, gdzie pomocą służą pośrednicy.

Fundusze surowcowe – ABC

Decydując się na powierzenie części kapitału funduszowi inwestycyjnemu, pozwalamy zarządzać naszą inwestycją ekspertom znającym dany rynek. Niestety w tym przypadku nie da się inwestować wyłącznie w jeden surowiec. Fundusze surowcowe lokują środki w kilka surowców jednocześnie i pozwalają wygenerować zysk dzięki wzrostowi cen surowców. Do funduszy otwartych należy chociażby BPH Globalny Żywności i Surowców. Jest to nie tylko fundusz wysokiego ryzyka, lecz także o wysokim potencjale zysku (większym niż np. fundusze obligacji korporacyjnych, a równoważnym z funduszami inwestującymi w rynek akcji dynamicznych spółek czy dywidend). Subfundusz ten inwestuje przede wszystkim w akcje spółek związanych z sektorem surowcowym i żywnościowym, a także w instrumenty finansowe odzwierciedlające kurs indeksów surowcowych lub towarów giełdowych.

Subfundusz dokonuje lokat na wybranych rynkach zagranicznych. Fundusze tego rodzaju poleca się inwestorom poszukującym możliwości dywersyfikacji oszczędności oraz oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków przy jednoczesnej akceptacji ryzyka utraty znacznej części kapitału.