Polska gospodarka przyspieszy w tym i w przyszłym roku, a deficyt sektora rządowego i samorządowego spadnie do 2,5 proc. PKB w 2018 r. – założyło Ministerstwo Finansów w nowym programie konwergencji, do którego dotarł Dziennik Gazeta Prawna.

MF w środę prezentuje założenia makroekonomiczne do programu. Sam program to dokument co rok przesyłany przez polski rząd Komisji Europejskiej. KE na jego podstawie rozlicza Polskę z wypełniania tzw. kryteriów konwergencji, czyli utrzymywania odpowiednich poziomów deficytu finansów i długu publicznego. Unijne wymagania to deficyt nie przekraczający 3 proc. PKB rocznie i dług na poziomie niższym niż 60 proc. PKB.

W najnowszej edycji programu Ministerstwo Finansów szacuje, że w tym roku wzrost gospodarczy wyniesie 3,6 proc. PKB, w przyszłym przyspieszy do 3,8 proc. W kolejnych dwóch latach tempo wzrostu PKB ma wynosić po 3,9 proc.