1 kwietnia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy hazardowej, której nadrzędnym celem jest ograniczenie występującej na szeroką skalę szarej strefy oraz ochrona samych graczy, którzy często popadają w uzależnienie od hazardu.

ZMIANY W USTAWIE HAZARDOWEJ, CZY NA LEPSZE?

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje zmiany mające uporządkować rynek hazardowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisy niniejszej ustawy w większości obowiązują już od 1 kwietnia 2017 roku i nie jest to prima aprilis dla branży hazardowej oraz dla dużej rzeszy graczy.

MONOPOL PAŃSTWA

Jak przewidują nowe regulacja jednoosobowa spółka Skarbu Państwa ma być monopolistą w zakresie gier hazardowych organizowanych w Internecie, m.in. w przedmiocie gier karcianych czy też ruletki. Wyłączone spod monopolu Państwa pozostaną w dalszym ciągu loterie promocyjne oraz zakłady wzajemne.
Jeżeli chodzi o gry na automatach poza kasynami to podobnie jak w powyższym przypadku monopol będzie miało Państwo, a wyłącznym organizatorem takowych gier zostanie jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, która to będzie organizować salony przeznaczone do gier na automatach. Miejsca takie będą przeznaczone jedynie dla osób pełnoletnich, by przeciwdziałać szerzeniu hazardu wśród dzieci i młodzieży. Wspominany wcześniej salon podlegać będzie licznym ograniczeniom i obostrzeniom prawnym w tym stosownym kontrolom ze strony organów państwa. Przykładowo w salonie gier nadzorowanym przez Państwo znajdzie się od trzech do pięćdziesięciu maszyn do gry, same salony nie będą mogły znajdować się w bliskiej okolicy placówek oświatowo-wychowawczych, co w istotny sposób różni ją od dotychczasowo obowiązujących zapisów gdyż nie zawierały one podobnej notacji.

REJESTR DOMEN SŁUŻĄCYCH DO OFEROWANIA GIER HAZARDOWYCH NIEZGODNIE Z USTAWĄ

Wprowadzona ustawa zawiera także nową instytucję tzw. Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. Niniejszy Rejestr zacznie oficjalnie funkcjonować od 1 lipca 2017 roku, będzie on jawny, prowadzony będzie w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym automatyczne przekazywanie informacji do systemów przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych, w tym m.in. banków.
Wpisowi do rejestru podlegać będą: domeny internetowe wykorzystywane do prowadzenia gier hazardowych bez koncesji, zezwolenia czy też dokonania zgłoszenia wymaganego przez ustawę, kierowane do usługobiorców na terytorium Polski.

ZMIANY RÓWNIEŻ DLA OPERATORÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

Nowa ustawa określa również obowiązki dla operatorów komunikacyjnych. Od 1 lipca 2017 roku operatorzy telekomunikacyjni świadczący usługi dostępu do sieci Internet będą zobowiązani do:
1. nieodpłatnego zablokowania dostępu do stron internetowych, które wykorzystują nazewnictwo domen wpisanych do rejestru w przeciągu 48 godzin od dokonania wpisu do powyższego Rejestru
2. ,nieodpłatnego przekierowania połączeń odwołujących się do nazw domen internetowych wpisanych do Rejestru do strony internetowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z komunikatem zawierającym stosowny odnośnik do lokalizacji prowadzonego rejestru.

POKER

W dalszym ciągu gra w pokera ze znajomymi na pieniądze bez dokonania stosownego zgłoszenia jest w praktyce nielegalna, oczywiście otwarta pozostaje kwestia skutecznego egzekwowania przez Państwo nałożonego zakazu. Jeżeli chodzi natomiast o turnieje pokera to oprócz kasyn, będą je mogły zorganizować także podmioty nie posiadające koncesji na prowadzenia kasyna jeżeli wygraną z turnieju będą nagrody rzeczowe, o wartości poniżej 2000 zł.

ODPOWIEDZIALNA GRA – REGULAMIN

Podmiot wykonujący monopol Państwa w zakresie gier na maszynach, zlokalizowanych w salonach gier na automatach oraz w zakresie gier hazardowych urządzanych przez Internet ma obowiązek wdrożyć regulamin odpowiedzialnej gry. Celem wprowadzenia powyższej instytucji jest zapewnienie ochrony graczom ochrony przed negatywnymi skutkami hazardu, jak również zwiększenie świadomości gracza. Niniejsza regulacja ma przede wszystkim ukazać graczom ryzyko związane z uprawianiem hazardu czy też ograniczyć, a docelowo wyłączyć udział graczy niepełnoletnich.

KARY TAKŻE DLA GRACZY

Ustawa przewiduje także stosowanie kar wobec osób i podmiotów nie przestrzegających ustawy, karom pieniężnym podlegać będą m.in.:
i) urządzający gry hazardowe bez stosownej koncesji, zezwolenia bądź bez dokonania wymaganego zgłoszenia,
ii) urządzający gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji, zezwolenia bądź zgłoszenia, który narusza warunki zatwierdzonego regulaminu, koncesji, zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia,
iii) posiadacz zależny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa,
iv) posiadacz samoistny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa, o ile lokal nie jest przedmiotem posiadania zależnego;
v) dostawca usług płatniczych, który nie przestrzega zakazu i udostępnia usługi płatnicze podmiotom wpisanym do Rejestru,
vi) gracz - uczestnik gry hazardowej urządzanej bez koncesji, bez zezwolenia lub bez zgłoszenia,
vii) przedsiębiorca telekomunikacyjny, który nie wypełnił obowiązków związanych z Rejestrem;
viii) urządzający grę hazardową, której urządzanie stanowi monopol Państwa.DOZWOLONA REKLAMA

W świetle nowych regulacji dozwolona jest reklama zakładów wzajemnych, na urządzanie których zostało udzielone zezwolenie. Reklama taka nie może być kierowana do osób niepełnoletnich, osoby takie nie mogą także brać udziału w reklamie. Ponadto reklama nie może wskazywać, że udział w grze wiąże się ze sprawnością fizyczną, intelektualną bądź szansą na uzyskanie łatwej wygranej.
Reklamować można się w sposób następujący:
i) w telewizji, radiu, kinie – pomiędzy godziną 22.00, a 6.00,
ii) na stronie internetowej organizatora,
iii) na budynku, w którym znajduje się punkt gry.
Jednocześnie warto nadmienić, że reklama może zostać zamieszona w przypadku umieszczenia w jej treści stosownego komunikatu dotyczącego posiadania zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych, ryzyka związanego z uprawianiem hazardu oraz konsekwencjach udziału w nielegalnych grach hazardowych.
SKUTKI NOWELIZACJI SYSTEMU HAZARDOWEGO W POLSCE. REMEDIUM DLA BUDŻETU?

Skutki wprowadzenia zmian w systemie hazardowym widoczne były już przed wejściem w życie nowelizacji z dnia 15 grudnia 2016 roku, mianowicie z działalności na rynku w Polsce wycofało się część bukmacherów, którzy prowadzili działalność bez wymaganej prawem licencji.
Nowe przepisy mają realną szansę na zwalczenie lub znaczące ograniczenie funkcjonowanie szarej strefy hazardu w Polsce, a co za tym idzie również zwiększenie dochodów budżetowych Państwa w kolejnych latach. W tym jednak miejscu należy zwrócić uwagę, że Totalizator sportowy może być największym beneficjentem wprowadzonych zmian. Oprócz prowadzenia kasyna internetowego spółka będzie też wykonywać monopol państwa w zakresie urządzania gier liczbowych poza kasynami stacjonarnymi.

Co jednak najważniejsze ustawodawca stawia na znaczące ograniczenie dostępu do hazardu osobom niepełnoletnim oraz na realizowanie obowiązku informowania graczy o konsekwencjach uczestnictwa w grach hazardowych oraz potencjalnych negatywnych skutkach związanym z uczestnictwem w tego typu grach.
W ocenie autorów regulacja może mieć pozytywny wpływ na kształtowanie całej branży hazardowej w Polsce w kolejnych latach poprzez ujednolicenie zasad konkurowania na rynku przez legalnie działające firmy świadczącego usługi w zakresie oferowania gier lub zakładów. Ponadto wprowadzona zmiana może pozytywnie wpłynąć na zwiększenie dochodów budżetowych, ograniczenie szarej strefy, jak również może wywrzeć pozytywny wpływ na zwiększenie świadomości graczy odnośnie potencjalnych negatywnych skutków hazardu.

Na dalsze być może bardziej wymierne efekty wprowadzenia ustawy należy poczekać do lipca 2017 roku, gdy w życie wejdą kolejne przepisy znowelizowanej ustawy, w szczególności ważnym ogniwem tejże regulacji może okazać się skutecznie działający Rejestr domen blokowanych.

Autorzy tekstu: Konrad Orlik, Adwokat, Partner. Szef Praktyki Postępowań Sądowych w Kochański Zięba i Partnerzy oraz Szymon Suchcicki, Prawnik tejże praktyki.