Wniosek wpłynął 7 marca. Sprawa jest w toku, podano.

Zgłaszana koncentracja dotyczy planowanego przejęcia przez Autorud Stanisław Górski, Stanisław Sobiło spółka jawna z siedzibą w Stalowej Woli kontroli nad Autocentrum S.A. z siedzibą w Kielcach. 

"Autorud zamierza nabyć 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Autocentrum w Kielcach,prowadzącej działalność w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów samochodowych, konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów samochodowych, co pozwoli przejąć kontrolę nad spółką Autocentrum, w trybie art.13 ust.2 pkt 2 ustawy UOKiK – przejęcie przez nabycie akcji" - czytamy w komunikacie. 

Autorud prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej samochodów osobowych i furgonetek, konserwacji i napraw samochodów osobowych oraz sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów samochodowych.