Jakie zdarzenia powodują obowiązek zakończenia działalności przez spółkę jawną?

Zdarzenia te można podzielić na przyczyny zewnętrzne oraz wewnętrzne. Do tych pierwszych należy zaliczyć ogłoszenie upadłości spółki lub wspólnika, wypowiedzenie umowy spółki przez wierzyciela lub wspólnika czy też prawomocne orzeczenie sądu. Przyczynami wewnętrznymi będzie jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub jego śmierć, a także wystąpienie zdarzenia określonego przez wspólników w umowie spółki (np. brak osiągnięcia zakładanych zysków, wygaśnięcie koncesji).

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Gospodarczego w eGP