"Przy założeniu podwyższenia tempa wzrostu gospodarczego w 2017 r. do poziomu 3,6 proc. oraz podwyższenia wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,4 proc. prognozujemy, iż w bieżącym roku upadnie około 600 firm, stanowi to zbliżony poziom do poziomu upadłości z 2016 r." - napisano w komentarzu do prognozy.

"Jednocześnie kontynuowany będzie wzrost poziomu podmiotów restrukturyzowanych (do ok. 300-350 w roku). Rok 2017 pod względem upadłości i rozpoczętych postępowań sanacyjnych zakończy się w przedziale 900-950 podmiotów. Stanowiłoby to wzrost łącznych upadłości i restrukturyzacji na poziomie rzędu 12,5 proc.-18,8 proc.. Czynnikiem decydującym o przedmiotowym wzroście będzie wzrost liczby podmiotów poddawanych sanacji" - dodano.

KUKE podało, że w styczniu upadłość ogłosiło 47 firm, o -4,1 proc. mniej niż w grudniu 2016 r. (49 firm) oraz tyle samo co w styczniu 2016 r.

"W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (luty 2016 r. – styczeń 2017 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyły 603 przedsiębiorstwa. Suma upadłości po styczniu 2017 r. utrzymała się w ciągu miesiąca na tym samym poziomie. Przed rokiem, w styczniu 2016 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 725. Wynik z tego miesiąca jest lepszy od zeszłorocznego o -16,8 proc." - napisano.