Partnerstwo publiczno-prywatne to forma współdziałania sektora publicznego i prywatnego przy realizacji inwestycji związanych z rozbudową przede wszystkim infrastruktury lub budownictwem. Dzięki takiej współpracy mogą powstawać nowe drogi, parkingi, obiekty sportowe, szpitale, szkoły itp.

Jedna z zaakceptowanych przez Senat poprawek przewiduje, że czynności dokonane przed dniem wejścia w życie nowej ustawy na podstawie dotychczasowych przepisów pozostaną w mocy.

Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym zastąpi tę z 2005 r.

Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym zastąpi tę z 2005 roku. Według ekspertów obecnie obowiązująca ustawa nie spełniła swojej roli. Dzięki jej przepisom nie zdołano zrealizować żadnej inwestycji. Powodem takiej sytuacji jest to, że przepisy obecnej ustawy są zbyt skomplikowane i przewidują za dużo ograniczeń. W efekcie zniechęcają do realizowania inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym eliminuje zbędne obciążenia administracyjne oraz likwiduje dotychczasowe ograniczenia. Umożliwia regulowanie istotnych kwestii w umowach zawieranych między instytucjami publicznymi i prywatnymi przedsiębiorcami.

"Nowa ustawa może okazać się szczególnie przydatna w czasie spowolnienia gospodarczego"

Jak wyjaśnił podczas wtorkowej debaty w Senacie sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld, nowa ustawa może okazać się szczególnie przydatna w czasie spowolnienia gospodarczego. Przy zaangażowaniu partnerów publicznych i prywatnych łatwiej będzie realizować inwestycje.

Zgodnie z nową ustawą, przy realizacji inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego będzie można wykorzystywać również środki unijne.

Ustawa wejdzie w życie 21 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Przyjęte dziś przez Senat poprawki do nowej ustawy zostaną rozpatrzone przez Sejm.