"Ministerstwo skarbu pozostaje właścicielem akcji Pekao SA" - dodał rzecznik.

"W czwartek pomiędzy MSP i UniCredit został podpisany aneks do umowy z 2 września br., dotyczącej opcji sprzedaży i zakupu należących do Skarbu Państwa 10.363.020 akcji Pekao S.A. W zamian za anulowanie opcji sprzedaży przysługującej SP w okresie do dnia 30 czerwca 2009 roku, UniCredit wypłaci na rzecz SP rekompensatę pieniężną w kwocie 300 mln zł" - czytamy w komunikacie resortu skarbu.

"Jednocześnie została anulowana opcja zakupu akcji Pekao SA przysługująca UniCredit od 23 grudnia br. do 23 grudnia 2009 roku" - napisano w komunikacie.

"UniCredi udzielił dodatkowo Skarbowi Państwa opcji europejskiej typu put spread na dzień 30 czerwca 2009 roku. Wykonanie opcji przez SP nie będzie wiązało się z przeniesieniem własności akcji Pekao S.A" - dodano.

UniCredit ma 59,36 proc. akcji Pekao SA. Do Skarbu Państwa należy 3,96 proc. akcji polskiego banku.