Ubezpieczenia posagowe mają wiele cech wspólnych z polisami na dożycie. Podstawowa różnica polega na tym, że nie dotyczą one osób dorosłych. Jest to specjalny program, który ma zabezpieczyć dziecku ochronę nie tylko na wypadek różnych nieszczęść losowych, ale przede wszystkim zgromadzić na jego koncie kapitał, który ułatwi mu start w dorosłe życie. Polisę posagową mogą wykupić rodzice, dziadkowie, prawni opiekunowie, a także inna osoba już w momencie narodzin dziecka. Cechą charakterystyczną ubezpieczeń posagowych jest to, że przy zawarciu umowy ubezpieczenia ustala się sumę ubezpieczenia, jaką dziecko otrzyma po uzyskaniu pełnoletniości. Natomiast w wersji ubezpieczenia posagowego z funduszem kapitałowym po wygaśnięciu umowy ubezpieczenia (czyli osiągnięciu przez dziecko wieku określonego w umowie ubezpieczenia) kapitał zgromadzony na koncie polisy będzie składał się ze zindeksowanej i powiększonej o udział z zysku sumy ubezpieczenia oraz kwoty uzbieranej w posagowym funduszu inwestycyjnym. Osoba wpłacająca składki nie ma natomiast wpływu na sposób inwestowania własnych pieniędzy.

Ubezpieczenie posagowe zapewnia zazwyczaj również szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej zarówno dziecka, jak i osoby, która je wykupiła. W przypadku jej śmierci lub całkowitego inwalidztwa obowiązek opłacania dalszych składek przejmie na siebie towarzystwo. Ponadto w razie śmierci osoby ubezpieczającej towarzystwo wypłacać będzie dziecku miesięczną rentę do końca określonego w umowie terminu. Te i inne świadczenia nie mają wpływu na kapitał końcowy zgromadzony na koncie dziecka.