Nie, kredyty z dopłatami do odsetek oferuje obecnie bank PKO BP, większość spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i inne instytucje finansowe, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy w sprawie stosowania dopłat do kredytów preferencyjnych. Taką umowę podpisał poza tym Gospodarczy Bank Wielkopolski, Bank Polskiej Spółdzielczości, Bank Pocztowy i Bank Polska Kasa Opieki. Należy pamiętać, że państwo pomaga w spłacie kredytu tylko przez osiem lat, a nie przez cały okres jego spłaty, który zazwyczaj wynosi kilkadziesiąt lat. Jeżeli kredyt przeznaczony jest na zakup mieszkania, bank potrzebuje dokumentu potwierdzającego przeznaczenie kredytu. Takim dokumentem w przypadku zakupu mieszkania lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym jest przedwstępna umowa kupna-sprzedaży.