Wrześniowy projekt zmiany rozporządzenia regulującego zasady przenoszenia numerów proponował skrócenie do pięciu dni terminu rozwiązania umowy z dotychczasowym operatorem, a tym samym realne przyspieszenie procesu zmiany operatora. W trakcie udoskonalania zapisów projektu ów termin został dostosowany do warunków dotychczasowej umowy, czyli abonenci w praktyce będą musieli - tak jak teraz - czekać ponad 30 dni. A Komisja Europejska chce, by trwało to jeden dzień...