"Największy problem (wypełnienia zakładanego terminu wejścia do ERM2 w I połowie 2009), to kwestia zmiany Konstytucji. To może odsunąć ten termin w czasie" - powiedziała we wtorek wiceminister dziennikarzom.

Polska w Konstytucji ma zapisane, że walutą jest złoty. Organy UE oraz EBC sugerują, że przed wejściem do mechanizmu trzeba przeprowadzić zmiany w Konstytucji, tak aby polityka nie miała wpływu na kurs.

PiS przeciw szybkiemu wejściu do strefy euro

Przeciw szybkiemu wejściu jest opozycyjne PiS, bez którego zmiana Konstytucji jest niemożliwa.

Moment wejścia do strefy euro poprzedza uczestnictwo w mechanizmie ERM2, gdy przez dwa lata dana waluta jest już związana z euro, a jej kurs może się wahać w stosunku do euro tylko o plus/minus 15 proc.