Jutro, 30 listopada 2007 r., wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 7 listopada 2007 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków (Dz.U. nr 212, poz. 1556).

Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego może być udzielony towarzystwu budownictwa społecznego albo spółdzielni mieszkaniowej. Nowe przepisy wprowadzają mniejsze oprocentowanie, wydłużony okres spłaty i korzystne terminy na złożenie wniosku w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Określono w nich też minimalne wymagania dotyczące powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego mieszkań finansowanych przy udziale środków z funduszu. Dotychczas zainteresowanie tymi kredytami było niewielkie i według danych rządowych, w 2004 roku BGK udzielił jedynie 6 takich kredytów, w 2005 - 4 kredytów, a w 2006 roku - 4 kredytów.

W roku 2007 do BGK nie wypłynął żaden nowy wniosek. Zdaniem NIK, wynika to z zaproponowanych przez rząd warunków. Odpowiedzią na te postulaty ma być nowelizacja rozporządzenia, Ma ono zwiększyć atrakcyjność propozycji rządu i przyczynić się do zwiększenia podaży uzbrojonych gruntów.

EWA GRĄCZEWSKA-IVANOVA

ewa.graczewska-ivanova@infor.pl