Jeden z największych autorytetów w dziedzinie finansów behawioralnych i podejmowania decyzji - Richard Thaler - powiedział, że większość decyzji z perspektywy czasu okazuje się błędna lub nieoptymalna. Złe decyzje podejmują również inwestujący na rynkach kapitałowych. Powstało na ten temat wiele prac badawczych, które potwierdzają, że większość inwestorów: 1. ma zbyt małe zaangażowanie w akcjach, biorąc pod uwagę, że w długim terminie stopa zwrotu z akcji jest zdecydowanie wyższa niż z obligacji; 2. jest zbyt pewna siebie i zbyt optymistycznie patrzy w przyszłość - uważa, że potrafi znaleźć akcje czy fundusze inwestycyjne, które będą zachowywały się lepiej od rynku. Jednocześnie sądzi, że przyszłość może być tylko lepsza i nie bierze pod uwagę możliwości poniesienia straty; 3. podejmuje nieprzemyślane decyzje - badania pokazują, że inwestorzy podejmują decyzję o mniej więcej następującym schemacie: jeżeli w ofercie znajdują trzy fundusze akcji i jeden obligacji, lokują 75 proc. w fundusze akcyjne. Z drugiej strony, jeżeli wybierają spośród trzech funduszy obligacji i jednego akcji, decydują się 75 proc. aktywów ulokować w fundusze dłużne; 4. zapomina o tym, że istotna część wydarzeń jest wynikiem przypadku - wyniki funduszy inwestycyjnych w długim okresie dążą do średniej rynkowej. Jednak inwestorzy zakładają, że wyniki w przyszłości będą skorelowane z wynikami przeszłymi. Jeżeli np. w poprzednich dwóch latach fundusz znajdował się wśród najlepszych, przyjmują, że w kolejnych latach również osiągnie ponadprzeciętne wyniki; 5. zbyt często obraca instrumentami w portfelu, płacąc przy tym wysokie opłaty manipulacyjne; 6. zbyt często sugeruje się opiniami z gazet, telewizji, znajomych itp. - badania pokazują, że inwestorzy zbyt często obracają akcjami czy zmieniają fundusze inwestycyjne pod wpływem najświeższych porad ekspertów; 7. zbyt szybko realizuje zyski, i niechętnie realizuje straty - w chwili gdy inwestor osiąga zyski, szybko je realizuje, aby zagwarantować sobie zysk. Inaczej jest w przypadku straty - zwykle podejmuje wtedy ryzyko i trzyma akcje dłużej, aby nie stracić szansy na odrobienie strat.

Wielu z tych błędów inwestorzy są w stanie uniknąć. Pomocna okazuje się tu współpraca z profesjonalnymi doradcami finansowymi oraz firmami zarządzającymi aktywami, które mają duże doświadczenie w inwestycjach.