Wszystkie sieci komórkowe opublikowały już cenniki uwzględniające maksymalne ceny rozmów roamingowych narzucone przez Unię Europejską. Standardem wśród starych operatorów - Polkomtel, PTK Centertel, Polska Telefonia Cyfrowa - oraz działających w ich sieciach operatorów wirtualnych (MVNO) jest stawka 1,1 zł za minutę rozmowy odbieranej, czyli maksymalna dopuszczona przez UE kwota. Tylko Play żąda innej stawki - 99 gr za minutę.

W przypadku połączeń inicjowanych polscy operatorzy nieco opuścili cenę w stosunku do stawki maksymalnej (2,26 zł). Plus i mBank, działający w jego sieci MVNO oferują rozmowy po 2,24 zł za minutę, a pozostali starzy gracze i działający w ich sieci MVNO po 2,2 zł. I tu wyróżnia się Play. Cena minuty to 1,99 zł.

Na wysokość ostatecznego rachunku wpływ ma też taktowanie, czyli to, co ile sekund naliczana jest opłata. W Orange, myAvon i Erze płacimy za każde rozpoczęte 60 sekund rozmowy przychodzącej i wychodzącej. W Play, Simplusie, MixPlus i mBank Mobile opłata naliczana jest w korzystniejszy sposób: za każde rozpoczęte 30 sekund połączenia. Z kolei abonenci Plusa płacą za każdą rozpoczęta minutę rozmowy wychodzącej i za każde rozpoczęte 30 sekund rozmowy przychodzącej.

Wprowadzając eurotaryfę Play i Polkomtel nie zmienił cen rozmów do krajów nienależących do Unii Europejskiej, a mBank Mobile obniżył je do poziomu cen w Simplusie. W przedpłaconych taryfach PTK Centertel Orange Go i POP eurotaryfa oznacza obniżkę. W przypadku oferowanej przez PTC taryfy pre-paid Tak Tak w części państw spoza UE eurotaryfa to podwyżka cen.

Ze sporą podwyżką cen rozmów roamingowych w krajach spoza UE muszą się też liczyć ci abonenci Ery, którzy wybiorą taryfę roamingową Eurotaryfa i strefy. Z wyliczeń GP wynika, że analizowany przez nas koszyk usług w Tunezji drożeje o prawie 316 proc. w stosunku do obecnie najlepszej oferty. Analogiczny koszyk w Turcji drożeje o ponad 40 proc., a np. w Czarnogórze o ponad 58 proc.

Koszyk składa się z 10 półtoraminutowych rozmów wychodzących do Polski, 10 równie długich rozmów przychodzących z Polski, trzech rozmów po 1,5 minuty do kraju, w którym jesteśmy i 14 SMS do Polski.

W analizowanych przez nas krajach wzrósł też koszt usług roamingowych dla abonentów Orange w takich krajach, jak: Chorwacja, Tunezja i Turcja. W basenie Morza Śródziemnego, a także w krajach Unii Europejskiej i innych krajach Europy najmniej zapłaci się za usługi roamingowe używając przedpłaconej taryfy Sami Swoi oferowanej przez Polkomtel. Tylko w Tunezji i Egipcie inne sieci mają korzystniejszą ofertę.

OD KIEDY EUROTARYFA

Dla abonentów:

Polkomtel: do 29 września trwa promocja eurotaryfy, potem zostanie ona włączona tym, którzy o to poproszą, oraz tym, którzy nie podjęli żadnej decyzji.

PTC: pierwszym klientom zostanie włączona 30 sierpnia.

PTK Centertel: klientom zostanie włączona 30 sierpnia.

P4: do 15 września trwa promocja roamingu w UE z cenami niższymi niż w eurotaryfie. Po 15 września ceny jak w eurotaryfie.

Dla użytkowników pre-paid:

P4: od 1 lipca.

mMbank Mobile, Polkomtel: od 30 lipca dla wszystkich klientów.

PTK Centertel: od 30 sierpnia dla wszystkich klientów.

PTC: od 30 sierpnia dla wszystkich klientów.

ZE STRONY PRAWA

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem, licząc od 30 czerwca, operatorzy mieli 30 dni na przedstawienie eurotaryfy. Wszyscy klienci mają dwa miesiące od dnia jej opublikowania na wybranie, czy chcą z niej skorzystać czy też zamierzają utrzymać dotychczasowe stawki. Ci, którzy w wyznaczonym czasie nie podejmą decyzji, po dwóch miesiącach automatycznie zostaną przełączeni na eurotaryfę. Jeśli klient wybierze eurotaryfę, operator ma 30 dni na jej włączenie.

Tomasz Świderek

tomasz.swiderek@infor.pl