W październiku 2008 r. Parlament Europejski przegłosował nową dyrektywę w sprawie korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie. Zapewnia ona konsumentom lepszą ochronę podczas zakupu i odsprzedaży ofert wakacyjnych, a także umożliwi wyeliminowanie nieuczciwych pośredników.

Nowe przepisy obejmą również ochroną umowy zawierane na okres krótszy niż trzy lata, także ruchomości, czyli barki, przyczepy kempingowe i statki wycieczkowe. Regulują też sprawę odsprzedaży i wymiany praw.

Osoby wynajmujące nieruchomości w oznaczonym czasie lub przystępujące do klubów zniżek wakacyjnych będą korzystały w krajach Unii Europejskiej z większej ochrony niż do tej pory. Umożliwi im to uniknięcie uciążliwych klauzul przy zawieraniu umów.

Usługa wynajmu nieruchomości w oznaczonym czasie staje się coraz bardziej popularna, szczególnie wśród osób, które chcą skorzystać podczas urlopu z obiektów turystycznych. Określana jest jako timesharing. Umożliwia korzystanie z obiektu za niewielkie opłaty z tytułu udziału w nim. Osoba, która objęła udział, ma pewność, że uzyska w tym obiekcie zakwaterowanie. Może też umawiać się z innymi udziałowcami, którym przysługuje prawo timesharingu w innych obiektach, nawet w innych miejscowościach, do wymiany przy korzystaniu z nich. W praktyce oznacza to, że innej osobie udostępnia prawo pobytu w tym obiekcie, w którym ma udział, i nie pobiera za to żadnego wynagrodzenia, lecz przez pewien czas mieszka w obiekcie, do którego ma prawo ta osoba.

Nabywcy korzystający z timesharingu często skarżą się, że zawieraniu umowy często towarzyszy natarczywa reklama, nie ma przepisów redukujących sprawy odsprzedaży lub wymiany praw i nikt nie informuje ich o tym, na jakich zasadach mogą odstąpić od umowy.

Od umowy o świadczenie usług timesharingu nabywca może odstąpić bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od doręczenia mu dokumentu umowy. Wystarczy, że złoży przedsiębiorcy pisemne oświadczenie o woli odstąpienia. Po dopełnieniu tych formalności umowę uważa się za niezawartą, a nabywca nie ponosi odpowiedzialności wobec przedsiębiorcy. W umowie z przedsiębiorcą może być jednak zawarte zobowiązanie nabywcy, że w razie odstąpienia od umowy w ciągu tych 10 dni musi on zwrócić niezbędne koszty poniesione w związku z odstąpieniem od umowy. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, nabywca w ciągu tych 10 dni nie może przyjmować od przedsiębiorcy świadczeń określonych w umowie. W tym okresie przedsiębiorcy nie mogą też od klientów żądać kaucji.

Z CZEGO KORZYSTA KONSUMENT

Timesharing oznacza prawo do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie. Najczęściej dotyczy hotelu, ośrodka turystycznego, apartamentu i bungalowu.

Ważne!

W ciągu 10 dni można odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając przedsiębiorcy pisemne oświadczenie woli o odstąpieniu