Przedsiębiorcy oraz inni beneficjenci, którzy planują, że w przyszłym roku sięgną po unijne dotacje, będą mieli łatwiejszą drogę do uzyskania wsparcia. Jak dowiedziała się GP, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które nadzoruje proces wdrażania funduszy unijnych, przygotowało pakiet ułatwień dla wszystkich zainteresowanych wsparciem z UE. Dotyczy on trzech największych programów operacyjnych: Infrastruktury i Środowiska, Kapitału Ludzkiego oraz Innowacyjnej Gospodarki. Budżet tych programów to prawie 46 mld euro z Unii Europejskiej.

Beneficjenci podpowiedzieli

Ułatwienia są efektem akcji Proste fundusze. Od lipca resort zbierał od beneficjentów propozycje usprawnień oraz ułatwień w procedurze dystrybucji środków unijnych.

Były one analizowane przez trzy zespoły, w skład których wchodzili urzędnicy oraz partnerzy społeczni.

– Propozycje zmian są już gotowe. Zostaną opublikowane, gdy zakończymy pracę nad naszymi rekomendacjami dla dotacji dla firm w regionalnych programach operacyjnych – mówi GP Jarosław Pawłowski, wiceminister rozwoju regionalnego.

Dodaje, że choć początkowo MRR planowało zająć się tylko programami krajowymi, to po licznych głosach ze strony przedsiębiorców postanowiło przygotować także pakiet zmian dla regionów. Jak podkreśla wiceminister, nie będą musiały go obowiązkowo stosować, bo będzie miał formę zaleceń i dobrego wzorca.

GP dotarła do przygotowanego przez MRR pakietu. Ci, którzy spodziewali się po nim rewolucji, mogą poczuć się zawiedzeni, choć proponowane usprawnienie są liczne.

Urzędnicy tłumaczą, że do rewolucji w funduszach unijnych nie mogło dojść.

– Najważniejsze zmiany, takie jak możliwość poprawiania wniosków po ich złożeniu czy instytucja promotorów, zostały już wprowadzone przed uruchomieniem pierwszych konkursów – mówi Danuta Jabłońska, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która wdraża unijne dotacje dla firm w programie Innowacyjna Gospodarka.

Według niej chodzi o doprecyzowanie wymogów stawianych przedsiębiorcom, wyeliminowanie uciążliwych obowiązków czy też zniwelowanie różnic w dostępie do wsparcia z UE.

W jakim kierunku idą propozycje przygotowane przez MRR ? Które propozycje zmian są najistotniejsze dla firm ? Do kiedy resort planuje wprowadzenie zmian ? Co jest warunkiem wprowadzenia zmian ? - czytaj na forsal.pl